Článek

SVOL: Ministři členských států vyjadřují vážné obavy a požadují objasnění nové strategie EU v oblasti lesnictví

 
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR vítá závěry Evropské rady k Strategii EU pro lesy do roku 2030 (EU FS) ze zasedání, které proběhlo 15. listopadu.
22.11.2021 18:05 |

podobné články

Podobné články

SVOL: Lesnická strategie EU ignoruje multifunkční úlohu lesů

 
16. července Evropská komise schválila a zveřejnila návrh Lesnické strategie EU do r. 2030. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) považuje tento návrh za zcela nevyvážený, upřednostňující pouze ekologický aspekt hospodaření v lesích. Návrh silně ohrožuje zásady trvale udržitelného hospodaření, pomíjí multifunkční úlohu lesů a zasahuje do kompetencí členských států v lesnictví. Schválený návrh nezohledňuje připomínky a argumenty subjektů evropského lesnického a dřevařského sektoru zaslané čelným představitelům Evropské komise v červnu letošního roku, ani obavy a požadavky ministrů zemědělství 11 členských států (včetně České republiky) stran strategie zaslané výkonnému místopředsedovi EK pro Evropskou zelenou dohodu F. Timmermansovi počátkem tohoto měsíce. Strategii bude na podzim schvalovat Evropský parlament a Rada.
22.07.2021 14:30 |

podobné články

Lesy ČR: Společný obchod SVOL se dřevem vzrostl za deset let o 80 procent

 
Jedním z největších úspěchů v činnosti Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) je společný obchod se dřevem. SVOL ho začal zajišťovat před deseti lety a od té doby narůstá.
19.06.2017 15:30 |

podobné články

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů: Předsedu SVOL bude dočasně zastupovat Ing. Stanislav Janský

 
Předsednictvo SVOL na svém on-line zasedání 26. října 2020 odsouhlasilo, že místopředsedou, který bude zastupovat předsedu SVOL do řádné volební konference, bude Ing. Stanislav Janský, místopředseda za Komoru obecních lesů. Konference proběhne v dubnu 2021.
05.11.2020 17:10 |

podobné články

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů: Zemřel předseda SVOL František Kučera

 
SVOL s hlubokým zármutkem oznamuje, že Ing. František Kučera 16. října 2020 náhle zemřel. Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého profesionála, který dění v oboru mnoho let pozitivně ovlivňoval.
19.10.2020 22:15 |

podobné články

Osobnosti: František Kučera (21 článků)

SVOL: Návrh státního rozpočtu na příští rok je k lesům více než macešský

 
Ve středu 24. října začíná Poslanecká sněmovna projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2019. Jeho součástí jsou finanční prostředky pro zemědělství a lesnictví v celkové výši 57 mld. Kč. Z nich však pouhých 621 mil. Kč je vyčleněno pro lesnictví, což představuje 1,09 %. Přitom lesy pokrývají přibližně 34 % rozlohy naší republiky. Navíc oproti roku 2018 došlo ještě ke snížení o 20 mil. Kč!
22.10.2018 09:45 |

podobné články

MZV: Ministři Rady pro všeobecné záležitosti jednali o reakci EU a členských států na koronavirus

 
Ministři pro evropské záležitosti členských států jednali formou videohovoru ve středu 22. dubna 2020 o reakci EU a jejích členských států na pandemii COVID-19. Řešili ekonomickou podporu, koordinaci uvolňování opatření přijatých v reakci na koronavirus i boj s dezinformacemi. Rady pro všeobecné záležitosti se zúčastnil náměstek Sekce pro evropské záležitosti MZV ČR Aleš Chmelař.
23.04.2020 09:10 |

podobné články

SVOL představil nové vedení a dokument „Zelená kniha – lesy i pro příští generace“

 
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) na tiskové konferenci v Praze přestavilo nové vedení a dokument „Zelená kniha – lesy i pro příští generace“. Zelená kniha je výzvou pro budoucí vládu a nové poslance, ale obrací se i k široké veřejnosti.
16.09.2021 20:35 |

podobné články

SVOL podporuje výsledek 3. čtení tzv. invazní novely v Poslanecké sněmovně

 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) považuje výsledek 3. čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů, tzv. „invazní novela“, za pozitivní završení několikaletého vyjednávacího úsilí mezi oběma dotčenými ministerstvy, vlastníky lesů a dalšími hospodáři v krajině.
03.06.2021 16:15 |

podobné články

SVOL: Memorandum vyzývá k adekvátní podpoře lesního hospodářství z prostředků Společné zemědělské politiky

 
Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají Ministerstvo zemědělství, aby zohlednilo místní podmínky a potřeby České republiky v oblasti lesního hospodářství a vyčlenilo v pilíři rozvoje venkova Společné zemědělské politiky 130 mil. EUR na nadcházející programové období 2023-2027.
06.10.2021 16:15 |

podobné články

SVOL: Petice vyzývá vládu a Parlament ČR k řešení situace vlastníků malolesů

 
Probíhající kůrovcová kalamita obnažila problémy vlastníků lesů malých výměr, kteří se v důsledku nefunkčního modelu státní správy lesů i neefektivního systému činnosti odborného lesního hospodáře ocitli prakticky bez jakékoliv pomoci státu při ochraně lesů i následné obnově a výchově lesních porostů. SVOL proto inicioval petici „Za podporu dobrovolného sdružování vlastníků lesů a zajištění trvale udržitelného hospodaření v malolesích i do budoucna“. Až do 30. ledna 2022 na ni bude sbírat podpisy občanů ČR.
05.11.2021 10:40 |

podobné články

SVOL: Rychlejšímu zpracování kalamity brání nedostatek pracovních sil

 
Letošního zasedání valné hromady SVOL-komory soukromých lesů v ČR, které se konalo 27. února v Jihlavě, se zúčastnila téměř stovka majitelů soukromých a církevních lesů.
28.02.2018 19:18 |

podobné články

SVOL: Budou lesy 50 000 vlastníků na Vysočině obětovány kůrovci?

 
Současným stavem kůrovcové kalamity a možnostmi jejího řešení u nestátních vlastníků lesů se zabýval na svém pravidelném jednání republikový výbor SVOL.
09.08.2018 16:15 |

podobné články

SVOL: Nový stavební zákon nehledí na lesy, dává zelenou developerům

 
V minulých dnech zahájila ministryně pro místní rozvoj „kampaň“ po českých městech, která má obhájit návrh nového stavebního zákona. Premiér Andrej Babiš usiluje o to, aby nový stavební zákona vstoupil v platnost v roce 2021, účinnosti by měl nabývat postupně až do poloviny roku 2023. Podle SVOL má návrh zákona ale zásadní nedostatky.
28.01.2020 13:26 |

podobné články

Osobnosti: Andrej Babiš (23852 článků)

SVOL: Novela drážního zákona – železnici mohou ohrozit kameny, sesuvy půdy i podmáčený terén

 
SVOL upozorňuje na potenciální rizika aplikace novely drážního zákona a žádá ministra dopravy o společné řešení problematiky.
19.02.2020 11:56 |

podobné články

Kůrovec útočí. Babiši, dej 13 miliard, žádají lesníci

 
SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR - upozorňuje, že kůrovec znovu útočí na české lesy. Sdružení si klade otázku, zda vláda Andreje Babiše vlastníkům lesů pomůže. Svol po vládě žádá více než 13 miliard ve finančních kompenzacích a podrobně vysvětluje, proč se bez nich teď majitelé lesů neobejdou.
17.05.2021 08:40 |

podobné články

Osobnosti: Andrej Babiš (23852 článků)

SVOL: Pomůže vláda vlastníkům lesů?

 
Na Vysočině již začalo rojení kůrovce. Boj o záchranu lesů pokračuje. SVOL vyzývá návštěvníky lesů ke zvýšené opatrnosti.
17.05.2021 11:40 |

podobné články

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů: Nestátní vlastníci zásadním způsobem nesouhlasí s navrhovaným zněním stavebního zákona

 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) vyjadřuje svůj nesouhlas s návrhem nového stavebního zákona, který nyní míří do Senátu. Výhrady SVOL se týkají zejména dvou záležitostí: snížení velikosti ochranného pásma lesa a zařazení stavebních úřadů mezi orgány státní správy lesů.
28.05.2021 09:20 |

podobné články

SVOL: V lesích buďte během prázdnin obezřetní. Na co si dát pozor?

 
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě vyzývá veřejnost k opatrnosti během prázdninového pohybu v lesích.
22.06.2021 09:25 |

podobné články

SVOL: Menší vlastníci nebudou schopni řádně obnovit své zničené lesy

 
Reakce Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) na avizovanou výši podpory 3,6 miliardy za škody způsobené kůrovcovou kalamitou v roce 2020 pro vlastníky lesů
19.08.2021 13:55 |

podobné články