Článek

Správa železnic: Systém ETCS a dálkové řízení na celé trati Praha - České Budějovice

 
V budově centrálního dispečerského pracoviště Správy železnic v Praze začala příprava nového dispečerského sálu. Z provizorních pracovišť se do něj přesune dálkové řízení provozu v úseku 4. koridoru mezi Prahou a Voticemi a rozšíří se o řízení úseku Votice – České Budějovice. V něm začalo budování dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) spojené s instalací jednotného evropského vlakového zabezpečovače na sklonku podzimu.
22.12.2021 15:35 |

podobné články

Podobné články

Správa železnic: Vlaky mohou v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi využívat systém ETCS

 
Správa železnic pokračuje v zavádění celoevropského zabezpečovacího systému ETCS na své síti. Dokončena již byla také jeho instalace v úseku z Českého Brodu do Prahy-Uhříněvsi. Šlo o první etapu prací v rámci investiční akce nazvané ETCS Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD.
04.04.2021 16:55 |

podobné články

Správa železnic: Systémem ETCS budou brzy pokryty další stovky kilometrů tratí

 
Správa železnic pokračuje v zavádění jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení (ETCS) na své síti. Brzy jej získá také část třetího tranzitního koridoru, úsek Plzeň (mimo) – Cheb, kde práce postoupily z fáze přípravy do realizace. Pokryto bude celkem 111 km trati. Intenzivně se pokračuje i na úsecích Praha-Uhříněves – Votice a Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín.
21.04.2020 15:50 |

podobné články

SŽDC: Systém ETCS zabezpečí traťový úsek mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví

 
V Přerově byla slavnostně zahájena realizace jednotného evropského zabezpečovače ETCS na traťovém úseku mezi Petrovicemi u Karviné a Břeclaví. ETCS je součástí systému ERTMS pro řízení železniční dopravy v celé Evropské unii. Jeho cílem je zajistit plynulý provoz v mezinárodním železničním provozu mezi odlišnými systémy národních železnic.
21.04.2017 09:20 |

podobné články

Správa železnic: Úsek druhého koridoru z Petrovic u Karviné do Břeclavi je vybaven systémem ETCS

 
Správa železnic dokončila instalaci evropského zabezpečovače ETCS na traťovém úseku z Petrovic u Karviné do Břeclavi. Na české železniční síti díky tomu přibylo dalších 204 km tratí, které jsou vybaveny moderním systémem zabezpečení. Stavební práce začaly v polovině roku 2017 a trvaly tři a půl roku.
19.03.2021 21:30 |

podobné články

Správa železnic nainstaluje systém ETCS mezi Mosty u Jablunkova a Dětmarovicemi

 
Správa železnic pokračuje v naplňování Evropského prováděcího plánu a Národního implementačního plánu ERTMS/ETCS.
08.11.2020 20:15 |

podobné články

České dráhy testují provoz pod dohledem ETCS, další strojvedoucí a vozidla se na nový systém připravují

 
České dráhy jezdí od dubna ve zkušebním provozu pod dohledem ETCS na trati Olomouc – Přerov – Břeclav. Jízdy osobních vlaků Českých drah pod dohledem ETCS začaly s 30 strojvedoucími a lokomotivami řady 362.
22.07.2022 16:55 |

podobné články

Správa železnic: Hnací vozidla budou umět komunikovat systémem ETCS

 
Správa železnic vypisuje tendr na dodavatele palubních jednotek ETCS. V souvislosti se zaváděním tohoto jednotného evropského vlakového zabezpečovače na české železniční síti chce takto vybavit 98 svých speciálních drážních vozidel určených pro údržbu a opravy.
27.04.2020 15:20 |

podobné články

Správa železnic uzavřela další smlouvu na vybavení svých vozidel systémem ETCS

 
Dalších 44 speciálních drážních vozidel v majetku Správy železnic bude vybaveno mobilní částí evropského zabezpečovacího systému ETCS. Konkrétně půjde o motorové univerzální vozíky MUV 75 určené na opravu a údržbu tratí. Montáž provede společnost CZ LOKO, hodnota zakázky je 438 milionů korun bez DPH.
03.06.2021 19:50 |

podobné články

Správa železnic: Na vyšší rychlosti je mezi Břeclaví a Vranovicemi testován i systém ETCS

 
Jedním z cílů probíhajících zkušebních jízd mezi Břeclaví a Vranovicemi je otestovat evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS i při rychlosti 200 km/h. Tento systém začal v úseku Břeclav – Kolín sloužit komerčnímu železničnímu provozu v loňském roce. Jeho instalace je mimo jiné jednou z nutných podmínek postupného zvyšování rychlosti na české železnici nad současných 160 km/h.
14.01.2020 17:15 |

podobné články

Správa železnic připravila průzkum trhu k vybudování ETCS v úseku Státní hranice SRN – Dolní Žleb – Kralupy nad Vltavou

 
Správa železnic připravila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy průzkum trhu, který má pomoci s přípravou projektu vybudování ETCS úrovně L2 v traťovém úseku ze státní hranice s Německem přes Dolní Žleb do Kralup nad Vltavou.
30.03.2020 08:36 |

podobné články

Správa železnic: Instalace systému ETCS na úseku z Prahy-Uhříněvsi do Votic skončila

 
Správa železnic včera slavnostně ukončila další etapu instalace systému ETCS na svých páteřních tratích. Jednotným evropským zabezpečovačem nově disponuje také úsek čtvrtého tranzitního železničního koridoru z Prahy-Uhříněvsi do Votic. Práce zde probíhaly od listopadu 2019 do letošního května, jejich zhotovitelem byla společnost AŽD.
01.09.2021 07:40 |

podobné články

Správa železnic: Systém ETCS získá také trať z Plzně do Chebu

 
Celoevropský zabezpečovací systém ETCS bude zajišťovat bezpečný provoz také na rameni 3. tranzitního železničního koridoru z Prahy na západ Čech.
21.08.2020 17:20 |

podobné články

Správa železnic připravuje výstavbu tunelu mezi Prahou a Berounem

 
Správa železnic vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení aktualizace dokumentace pro územní řízení stavby Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun. Jejím předmětem je výstavba nové dvoukolejné trati na 3. tranzitním koridoru přímo propojující stanice Praha-Smíchov a Beroun. Vítěz výběrového řízení by měl být znám letos na podzim.
21.07.2020 20:15 |

podobné články

Drážní úřad: Při zavádění systému ETCS je nutné schvalování vozidel včetně zkušebního provozu i výcviku strojvedoucích

 
V září se uskutečnilo tradiční setkání Drážního úřadu s železničními dopravci a výrobci kolejových vozidel. O své zkušenosti se zaváděním evropské legislativy do schvalovacích procesů a implementací vlakového zabezpečovače ETCS se s účastníky podělili zástupci Evropské železniční agentury, polského drážního úřadu UTK i slovenského Dopravného úradu. S plány na zavádění ETCS i dalšími výstupy Bezpečnostní komise seznámili hosty zástupci Ministerstva dopravy.
28.09.2021 10:00 |

podobné články

Začíná proměna Holešovic. Správa železnic vypsala tendr na modernizaci trati včetně nádraží

 
Modernizace železniční trati z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla Praha se posunula do další fáze. Správa železnic vypsala výběrové řízení na zhotovitele úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště.
15.11.2021 13:10 |

podobné články

Osobnosti: Václav Havel (6291 článků)

Správa železnic: Příprava novostavby trati Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla vstupuje do finální fáze

 
Poslední stupeň projektové přípravy, kterým je dokumentace pro stavební povolení, zbývá vytvořit před zahájením novostavby trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo). Právě na zhotovitele této dokumentace nyní Správa železnic vypisuje veřejnou zakázku.
23.04.2021 10:05 |

podobné články

Osobnosti: Václav Havel (6291 článků)

Správa železnic zavádí systém kvalifikace

 
Správa železnic zavádí systém kvalifikace, díky kterému dojde k unifikaci požadavků na kvalifikaci dodavatelů a snížení administrativní zátěže spojené s jejich účastí ve výběrových řízeních. Správa železnic si od tohoto systému slibuje také kvalitnější plnění ze strany dodavatelů.
27.05.2022 20:35 |

podobné články

Příští rok budeme projektovat osm vysokorychlostních tratí najednou, slibuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda

 
Příprava vysokorychlostních tratí v právě končícím roce výrazně pokročila. Správa železnic vyhlásila několik tendrů na projektanty nových tratí. Některé úseky se již dokonce projektují tak, aby v roce 2025 mohla začít jejich výstavba. Stále ovšem existují regiony, ve kterých občané se stavbou nesouhlasí. Jak bude příprava největšího infrastrukturního projektu, který má podporu napříč politickým spektrem, pokračovat v příštím roce? Zeptali jsme se generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody.
10.12.2021 11:20 |

podobné články

Osobnosti: Jiří Svoboda (495 článků) , Jiří Svoboda (495 článků)

Ministr Havlíček: Plán zabezpečení tratí počítá s náklady ve výši 47 miliard

 
Vláda schválila Plán moderního zabezpečení české železnice – implementace evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS, který navrhuje postupné zavedení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS na 4 800 km železničních tratí do roku 2030 a na celou železniční síť do roku 2040.
14.09.2021 08:50 |

podobné články