Článek

Správa železnic: České VRT součástí plánů rozvoje střední Evropy

 
Projekt českých vysokorychlostních tratí (VRT) sahá daleko za naše hranice. Důkazem je podpis memoranda mezi Správou železnic, polskou společností CPK a zástupci projektu Rail Baltica.
20.01.2023 13:40 |

podobné články

Podobné články

Správa železnic: První technický návod pro projektanty VRT v České republice

 
Správa železnic učinila další významný krok v přípravě vysokorychlostních tratí (VRT). Po roce intenzivních prací dokončila Manuál pro projektování VRT ve stupni DÚR. Jedná se o důležitý milník, neboť umožní zpřesnění podoby vysokorychlostních tratí. Příprava se díky tomu posune od stovky metrů širokého koridoru do podrobnosti konkrétních dotčených pozemků.
23.04.2020 17:15 |

podobné články

Správa železnic navrhla v Odoleně Vodě kompenzační opatření kvůli vedení VRT

 
Správa železnic a město Odolena Voda pravidelně projednávají přípravu vysokorychlostní tratě (VRT) Podřipsko, která spojí Prahu s Lovosicemi. Na posledním jednání představil tým přípravy VRT možnost přímých kompenzačních opatření, která by přispěla k efektivnějšímu zasazení nových tratí do krajiny a také k ochraně obyvatel a životního prostředí.
27.04.2022 22:20 |

podobné články

Správa železnic: Projektujeme už více než 300 kilometrů vysokorychlostních tratí

 
Správa železnic uzavřela další smlouvu na projekční práce pro budoucí síť vysokorychlostních tratí (VRT). Technický návrh získá úsek VRT Střední Čechy mezi Poříčany a Světlou nad Sázavou, který bude součástí trati z Prahy do Brna. Projektanti tak od dnešního dne podrobně připravují už více než 300 kilometrů nových tratí.
31.01.2023 17:15 |

podobné články

Správa železnic: Smlouva o spolupráci s SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT

 
Správa železnic dnes podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice.
24.04.2020 18:55 |

podobné články

Správa železnic hledá zpracovatele dokumentací pro územní rozhodnutí a EIA pro druhou část VRT Moravská brána

 
Správa železnic vypsala veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace EIA, řešící vlivy záměru na životní prostředí, pro druhou část vysokorychlostní trati z Přerova do Ostravy (VRT Moravská brána). Tu tvoří úsek z Hranic na Moravě do Ostravy-Svinova.
23.11.2020 14:31 |

podobné články

Správa železnic vybrala zpracovatele studie proveditelnosti VRT do Polska

 
Návrh spojení Prahy s polskou Wrocławí novou vysokorychlostní tratí je předmětem studie proveditelnosti RS 5 VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław, jejíhož zpracovatele vybrala Správa železnic.
22.04.2021 17:15 |

podobné články

Správa železnic představila projekt VRT v Jihomoravském kraji

 
Nové vysokorychlostní železnice prezentovala Správa železnic zástupcům Jihomoravského kraje. Tým přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) informoval o aktuálním stavu projektování.
21.06.2021 11:00 |

podobné články

Správa železnic: Nová varianta vedení VRT v Ústeckém kraji

 
Správa železnic na Pracovní skupině hejtmana Ústeckého kraje představila nový návrh vedení připravované vysokorychlostní železnice, která spojí Prahu s německými Drážďany. Aktuálně tak existují tři varianty, kudy by VRT mohla v budoucnu vést.
29.07.2021 18:45 |

podobné články

Správa železnic a SNCF Réseau uzavřely novou smlouvu o spolupráci při přípravě VRT

 
Správa železnic pokračuje v úspěšné spolupráci s francouzskými státními drahami na projektu vysokorychlostních tratí (VRT). Nová smlouva se SNCF Réseau zajistí konzultace v dalších stupních přípravy na příštích osm let.
20.10.2021 16:10 |

podobné články

Správa železnic v uplynulém roce výrazně pokročila s přípravou VRT

 
Správa železnic v roce 2021 zahájila práce na dokumentacích pro územní rozhodnutí, představila veřejnosti vítězný architektonický návrh terminálu Praha východ a vyhlásila řadu veřejných zakázek souvisejících s přípravou VRT.
22.12.2021 10:35 |

podobné články

Správa železnic uzavřela smlouvy na projekční práce pro VRT Moravská brána

 
Projektanti připraví dokumentace pro územní rozhodnutí pro dva stavební úseky vysokorychlostní tratě (VRT) Moravská brána, které spojí Prosenice s Ostravou. Samotné zahájení výstavby předpokládá Správa železnic v roce 2025. První vlaky vyjedou na koleje o čtyři roky později.
05.01.2022 18:00 |

podobné články

Správa železnic spustila portál GIS pro VRT Polabí

 
Správa železnic zpřístupnila veřejnosti geografický informační systém (GIS) pro připravovanou VRT Polabí rozšířený o funkcionalitu komunikace s veřejností. Máte námět či připomínku k vysokorychlostní trati v úseku Praha-Běchovice – Poříčany? Napište nám.
17.06.2022 07:45 |

podobné články

Smlouva o spolupráci Správy železnic a SNCF urychlí a zlevní přípravu VRT

 
Správa železnic v pátek podepsala se společností SNCF smlouvu o poskytování služeb při přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice.
26.04.2020 20:25 |

podobné články

Správa železnic zrychlí přípravu na dalších úsecích VRT Praha – Brno – Břeclav

 
Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Správě železnic další etapu Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno. Výstupy z dílčího plnění studie považuje jako dostatečné pro rozhodnutí o dalším směřování přípravy vysokorychlostní tratě a pro rozhodnutí o základním vedení jejího koridoru.
07.01.2020 14:15 |

podobné články

Správa železnic zrychlí přípravu na dalších úsecích VRT Praha – Brno – Břeclav

 
Centrální komise Ministerstva dopravy schválila Správě železnic další etapu Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno. Výstupy z dílčího plnění studie považuje jako dostatečné pro rozhodnutí o dalším směřování přípravy vysokorychlostní tratě a pro rozhodnutí o základním vedení jejího koridoru.
07.01.2020 19:15 |

podobné články

Správa železnic diskutovala v Kutné Hoře o podobě VRT v regionu

 
Jednání se zúčastnil ředitel odboru přípravy VRT Správy železnic Martin Švehlík. Zastupitelům a vedení města odpovídal na otázky, které souvisely především s dopady vedení vysokorychlostní železnice v krajině.
17.05.2021 13:55 |

podobné články

Správa železnic vyhlásila zakázku na dodavatele dokumentace pro VRT Vysočina

 
Úsek vysokorychlostní tratě (VRT) z Velké Bíteše do Brna připraví projektanti v podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí. Jedná se již o osmou veřejnou zakázku na dodání těchto klíčových dokumentů pro síť nových vysokorychlostních železnic.
24.12.2021 17:15 |

podobné články

Terminál pro rychlodráhu u Nehvizd: Správa železnic dokončila jeho architektonickou studii

 
Správa železnic dokončila architektonickou studii připravovaného terminálu pro vysokorychlostní trať Praha východ u obce Nehvizdy. Po úpravách by terminál měl být podle správy prostornější. Nyní pokračují práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Informovala o tom dnes Správa železnic. Terminál bude součástí připravovaného úseku z Prahy Běchovic do Poříčan, který spojí Prahu s Brnem a také Hradcem Králové. První část by se měla začít stavět v roce 2025.
16.12.2021 17:40 |

podobné články

Správa železnic chystá architektonickou soutěž na první terminál VRT

 
Konkrétnější obrysy získá už brzy první terminál vysokorychlostní železnice v Česku – nádraží Praha východ poblíž Nehvizd ve Středočeském kraji. Správa železnic aktuálně připravuje otevřenou architektonickou soutěž na jeho podobu, vypsat ji hodlá letos na podzim. Terminál bude součástí vysokorychlostní tratě Praha – Brno, respektive jejího prvního úseku vedoucího z Prahy-Běchovic do Poříčan.
02.07.2020 21:15 |

podobné články