Článek

Ředitelství vodních cest: V Čelákovicích začala výstavba nových veřejných přístavišť pro rekreační plavidla i osobní lodní dopravu

 
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu dalších veřejných přístavišť na Labi. Včera začala vyrůstat plovoucí mola pro malá plavidla a osobní lodní dopravu v Čelákovicích. Moderní přístaviště umožní turistům plavícím se po řece bezpečně vystoupit téměř v centru města, z odběrných sloupků doplnit do lodí vodu či čerpat elektřinu.
21.09.2022 11:05 |

podobné články

Podobné články

Ředitelství vodních cest: Novinky na Labské vodní cestě v Ústeckém kraji

 
Ředitel Odboru vodní dopravy Ministerstva dopravy ČR Evžen Vydra, ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller a primátor Statutárního města Děčín Jiří Anděl dnes zahájili stavbu nového přístaviště pro rekreační lodě v Děčíně. O pár kilometrů dál pak bylo uvedeno do provozu modernizované stání lodí ve Hřensku, které nyní umožní jejich bezpečnou ochranu i za nejvyšších povodní. Ještě letos bude zahájena stavba dalších čtyř přístavišť pro malá rekreační plavidla v Ústeckém kraji.
11.06.2021 21:00 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Začala instalace nového mola pro osobní lodě v Kolíně

 
V Kolíně začaly stavební práce na novém veřejném přístavišti osobních lodí na Kmochově ostrově. Stroje nyní vrtají mikropiloty pro základy bloků, ke kterým bude počátkem srpna ukotveno již vyrobené ocelové plovoucí molo. Začíná tak výstavba série nových veřejných zastávek pro osobní lodě na Labi mezi Mělníkem a Kolínem, jimiž Ředitelství vodních cest ČR vytváří podmínky pro širší uplatnění rekreační plavby na tomto úseku Labe. V dalších týdnech budou zahájeny práce i na přístavištích pro malá plavidla.
02.07.2022 17:45 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Začala stavba nového veřejného přístaviště pro osobní lodě v Nymburce

 
V Nymburce začaly stavební práce na novém veřejném přístavišti osobních lodí na pravém břehu Labe nedaleko centra města pod Šafaříkovým mlýnem. Stroje nyní vrtají mikropiloty pro základy bloků, ke kterým bude během srpna ukotveno ocelové plovoucí molo. Pokračuje tak výstavba série nových veřejných zastávek pro osobní lodě na Labi mezi Mělníkem a Kolínem, jimiž Ředitelství vodních cest ČR vytváří podmínky pro širší uplatnění rekreační plavby na tomto úseku Labe. V dalších týdnech budou zahájeny práce i na přístavištích pro malá plavidla.
15.07.2022 09:25 |

podobné články

ŘVC: Aktuální plány rozvoje rekreační plavby a přístavišť ve Středočeském kraji

 
Ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů a radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl představili aktuální plány výstavby nových přístavišť a dalších nástrojů podpory rekreační plavby na Labi a Vltavě ve Středočeském kraji.
23.09.2020 10:15 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Rekreační lodě plující po Labi mohou pohodlně přistávat u nového mola v Děčíně

 
V Děčíně bylo dnes přímo v centru města uvedeno do provozu nové veřejné přístaviště pro malé rekreační lodě. Jedná se o první ze série přístavišť, které letos Ředitelství vodních cest ČR na Labi vybuduje.
23.04.2022 18:35 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Výstavba přístaviště pro rekreační lodě v Roudnici nad Labem

 
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo výstavbu veřejného přístaviště pro malá plavidla v Roudnici nad Labem. Turisté zde budou mít možnost vyvázat svou loď až na dobu 48 hod. a z odběrných sloupků doplnit vodu či čerpat elektřinu.
02.09.2022 20:30 |

podobné články

Ředitelství vodních cest ČR už všechny stavby realizuje jen s mezinárodním standardem smluv FIDIC

 
Ředitelství vodních cest ČR v rámci zakázek na stavby infrastruktury vodních cest kompletně přechází na smlouvy mezinárodního standardu FIDIC. Ministerstvo dopravy nyní schválilo obchodní podmínky tzv. zelené knihy FIDIC pro menší stavby vodních cest.
19.12.2018 19:30 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Velká proměna přístaviště lodí v Litoměřicích začala

 
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo modernizaci současných přístavišť na Labi v Litoměřicích, aby zastavení malých rekreačních lodí turistů i velkých osobních lodí v centru města bylo bezpečnější a pohodlnější.
18.05.2022 18:55 |

podobné články

Vláda v demisi? Ministr dopravy odvolal šéfy silnic, vodních cest a drážního úřadu

 
Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák odvolal šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Čermáka, šéfa Ředitelství vodních cest (ŘVC) Jana Skalického a ředitele Drážního úřadu Pavla Kodyma. Novým ředitelem ŘSD se má stát Pavel Kočica, ředitelství vodních cest povede Lubomír Fojtů a Drážní úřad Jiří Hanuš, řekl Žák České televizi.
01.10.2013 15:25 |

podobné články

Osobnosti: Zdeněk Žák (159 článků) , Jiří Hanuš (13 článků) , Zdeněk Žák (159 článků) , Pavel Nový (496 článků) , Pavel Nový (357 článků) , Jiří Žák (50 článků) , Jiří Skalický (41 článků) , Jiří Žák (50 článků) , Jiří David (132 článků) , Jan Hanuš (10 článků) , Jan Hanuš (10 článků) , Jan Čermák (100 článků) , Jiří Skalický (41 článků) , Jiří Žák (47 článků)

Ředitelství vodních cest slaví intenzivní prací na stavbách

 
Včera před 22 lety Ministerstvo dopravy obnovilo Ředitelství vodních cest ČR a pověřilo jej realizovat investice pro zkvalitnění infrastruktury sítě českých vodních cest a zlepšit tak podmínky pro provoz plavby.
02.04.2020 11:55 |

podobné články

NKÚ: Podpora rekreační plavby vázne, pro rozvoj navíc chybí jasný směr

 
NKÚ prověřil podporu rekreační plavby v letech 2014 až 2021. Kontroloři se zaměřili na Ministerstvo dopravy (MD), které má řídit investice do rekreační plavby a které schvalovalo projekty k podpoře, ale také na Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) a státní podnik Povodí Vltavy, které odpovídaly za konkrétní projekty.
28.03.2022 09:25 |

podobné články

Otce (†51) s dcerou (†8) rozsekal lodní šroub při děsivé lodní nehodě!

 
Svou rodinu chtěl vzít na lákavou projížďku na motorovém člunu, jenže plavba se změnila v hotový masakr. Otec rodiny Nicholas (†51) ztratil nad člunem kontrolu a společně se svou manželkou, třemi dcerami a synem z lodi vypadl. Jeho a dcerku Emily pak roztrhal lodní šroub plavidla.
06.05.2013 15:55 |

podobné články

Švagr (ČSSD): Rušení Ředitelství vodních cest aneb neušetřím a ještě prodělám

 
Začnu hádankou. V oblasti dopravy existuje Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a tři investorské organizace – Ředitelství silnic a dálnic, Správa železniční dopravní cesty a Ředitelství vodních cest. Všechny dostávají peníze od SFDI a ty investují do rozvoje státní dopravní infrastruktury. Kterou organizaci je možné zrušit, aniž by se narušily principy a logika financování? Správná odpověď je: žádnou.
27.05.2013 09:55 |

podobné články

ČOI: Přívěsné motory pro rekreační plavidla se závadami

 
V rámci kontrolní akce České obchodní inspekce bylo u 4 dovozců a 8 distributorů zkontrolováno 18 typů přívěsných motorů pro rekreační plavidla.
31.05.2015 20:21 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Přístav Petrov nabídne unikátní člun pro vozíčkáře

 
V sobotu 27. května představitelé Ředitelství vodních cest, Parlamentu České republiky, obce Petrov a Baťova kanálu o.p.s v přístavu Petrov uvedou do provozu unikátní stacionární jeřáb na vytahování až desetitunových plavidel na souš. Jedná se o jediné zařízení svého druhu na celém Baťově kanále. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása poté pokřtí unikátní motorový člun HENDY vybavený nájezdovou plošinou, která umožní vjezd až dvou vozíčkářů na palubu. Další bariéra pro zdravotně postižené je tak překonána a celá rodina včetně těžce zdravotně postižených může užívat pohody na klidné vodě Baťova kanálu.
25.05.2017 10:25 |

podobné články

Policisté se zaměřili na vodní cesty a vodní plochy

 
Začátkem letních prázdnin proběhlo bezpečnostní opatření s názvem Voda 2017. Akce byla zaměřena zejména na kontrolu plavidel, přístavišť, půjčoven lodí, vodáků, plavců, rybářů, vůdců malých plavidel, požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových a psychotropních látek atd. Celkem 279 zúčastněných policistů na 89 akcích zkontrolovalo 606 plavidel a 93 přístavišť.
20.07.2017 16:50 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Těžký jeřáb dnes demontoval starý železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou

 
Vysokotonážní jeřáb o nosnosti 550 tun dnes snesl celý 115 let starý ocelový železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR zde buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy.
05.11.2019 18:05 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Těžký jeřáb dnes demontoval starý železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou

 
Vysokotonážní jeřáb o nosnosti 550 tun dnes snesl celý 115 let starý ocelový železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR zde buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy.
06.11.2019 04:15 |

podobné články

Ředitelství vodních cest: Na plavebním kanálu Troja – Podbaba v Praze zahájeny práce na zvýšení dvou mostů

 
Ředitelství vodních cest ČR zahájilo modernizaci dvou mostů na pražském plavebním kanálu Troja – Podbaba. Most bývalé polní dráhy a silniční most, využívaný pro obsluhu Ústřední čistírny odpadních vod, budou v průběhu roku zvýšeny, aby pod nimi mohly proplout i sedm metrů vysoké lodě.
02.04.2021 15:00 |

podobné články