Článek

PRIAC: Další vítězství v soutěžním sporu proti nekalosoutěžním praktikám rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

 
Městský soud v Praze vydal 16. ledna 2023 rozsudek ve sporu dvou stálých rozhodčích soudů.
19.01.2023 16:10 |

podobné články

Podobné články

Žaloba proti Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře

 
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) podal v srpnu 2021 žalobu proti Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (nadále RSHAK) kvůli porušení pravidel hospodářské soutěže.
31.08.2021 14:15 |

podobné články

Rozhodci českého PRIAC a tureckého ITOTAM si vymění zkušenosti

 
Rozhodci, zapsaní na listinách dvou významných arbitrážních institucí – pražského PRIAC a istanbulského ITOTAM, se připravují na pomoc podnikatelům z České republiky a z Turecka při řešení případných obchodních sporů v oblasti jižního Balkánu, Blízkého východu a východního Středomoří, ale také ve střední a východní Evropě. Dne 9. listopadu proběhne společný webinář, při kterém si přední odborníci na rozhodčí řízení v obou zemích, a zároveň aktivní rozhodci u českého rozhodčího soudu PRIAC, resp. u tureckého ITOTAM, vymění zkušenosti.
08.11.2022 11:20 |

podobné články

PRIAC: Rozhodčí soud Hospodářské komory chrání monopol za cenu personální čistky mezi rozhodci

 
Předsednictvo Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR (nadále RSHAK) přijalo začátkem roku 2021 z tuzemského i mezinárodního pohledu zcela bezprecedentní usnesení, podle kterého budou z listiny stálých rozhodců vyškrtnuti všichni, kteří zároveň působí jako rozhodci u jiných rozhodčích soudů v ČR.
16.06.2021 11:05 |

podobné články

Hlavní hygienik má spory s agrární komorou

 
Agrární komoře se nelíbí výrok hlavního hygienika Michaela Víta, že konzumace mléka z automatu s sebou může nést zdravotní rizika. Prezident Agrární komory Agrární komoře se nelíbí výrok hlavního hygienika Michaela Víta, že konzumace mléka z automatu s sebou může nést zdravotní rizika. Prezident Agrární komoryJan Veleba to označil za “zběsilou kampaň“, která se projevuje na sníženém zájmu lidí o mléko z automatů.
03.05.2010 22:20 |

podobné články

U rozhodčího soudu dnes začala druhá arbitráž kvůli tunelu Blanka

 
U Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře byla dnes odpoledne zahájena druhá arbitráž kvůli problematickému tunelu Blanka. Soud začal řešit spor mezi Prahou a firmou Inženýring dopravních staveb (IDS), která je správcem stavby. ČTK to řekli mediální zástupce IDS Pavel Kočiš a náměstek primátora Jiří Nouza. Firma žaluje Prahu o 151,5 milionu korun. Arbitráž kvůli nezaplaceným fakturám byla dnes odročena na 30. září.
28.08.2014 20:30 |

podobné články

TaylorWessing: Markéta Deimelová je rozhodce Rozhodčího soudu

 
Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing a její pražská pobočka s potěšením oznamují, že Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Praha, byla zapsána jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
26.03.2018 14:55 |

podobné články

SP ČR a PRIAC deklarují zájem na rozvoji mezinárodně respektovaného arbitrážního soudu se sídlem v Česku

 
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) a Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) budou spolupracovat na rozvoji nezávislé rozhodčí instituce se sídlem v České republice, která má potenciál stát se mezinárodně uznávaným arbitrážním centrem při řešení obchodních sporů. Uzavřely proto Memorandum o rozvoji respektovaného mezinárodního arbitrážního soudu v České republice a dohodly se na jednotlivých krocích k jeho naplnění.
04.05.2022 11:55 |

podobné články

ČMKBK: Rozhodnutí v obchodním sporu do 14 dnů? PRIAC to umí

 
Standardní doba, během které česká justice rozhodne civilní spor v první instanci, je přibližně jeden rok. V případě komplikovaného obchodně-právního sporu a využití řádných a mimořádných opravných prostředků trvá celé řízení zpravidla několik let. Oproti tomu PRIAC, mezinárodní rozhodčí soud zřízený na základě zákona při Českomoravské komoditní burze Kladno dokáže rozhodnout ve zrychleném řízení za 14 dnů.
17.12.2020 11:50 |

podobné články

Rozhodčí soud dal za pravdu VZP ve sporu s protonovým centrem

 
Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes obdržela verdikt Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR ve sporu mezi Proton Therapy Center Czech a VZP. Rozhodčí soud dal za pravdu argumentům VZP.
02.07.2014 09:20 |

podobné články

Senátorka Wagnerová: Návrh zákona o Hospodářské a Agrární komoře považuji za jeden z nejhorších

 
Projev na 10. schůzi Senátu 12. října 2017 k návrhu zákona o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
12.10.2017 13:45 |

podobné články

Významné rozhodčí instituce, český PRIAC a kyrgyzský ICA CCI, uzavřely dohodu o spolupráci

 
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem dohodu o spolupráci se svým kyrgyzským protějškem ICA CCI. Tato významná arbitrážní centra se dohodla na navázání trvalé spolupráce s cílem přispět ke zkvalitnění česko-kyrgyzských obchodních vztahů, nabídnout českým podnikatelům působícím v Kyrgyzstánu a v širším regionu střední Asie, a zároveň kyrgyzským podnikatelům působícím v Česku a ve střední Evropě, mezinárodně uznávanou platformu pro řešení sporů, která bude schopna řešit jejich případné spory z obchodních transakcí. Podnikatelské subjekty budou moci využít podpory obou rozhodčích institucí.
03.11.2022 12:50 |

podobné články

Významné rozhodčí instituce, český PRIAC a turecký ITOTAM, uzavřely dohodu o spolupráci

 
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem dohodu o spolupráci se svým tureckým protějškem ITOTAM.
22.06.2022 10:10 |

podobné články

ŘSD: Úspěch - zhotovitelé odstraní většinu vad D47 (nyní D1) na své náklady

 
Ředitelství silnic a dálnic vedlo od roku 2012 celkem čtrnáct sporů o vady díla, nedodanou nebo zaměněnou mostní ocel a valorizaci staveb dálnice D47 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem. Z těchto sporů jich bylo třináct vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a jeden u Obvodního soudu pro Prahu 1.
11.06.2021 13:35 |

podobné články

Zdeněk Jandejsek: Ulice a agrární negramoti se opět snaží připravit nás, české občany a české hospodářství o miliardy korun

 
Není tomu tak dávno, co naše vlády bez odborníků způsobily obrovskou redukci potravinové soběstačnosti České republiky. Není tomu tak dávno, když Česká republika byla soběstačná a měla aktivní agrární saldo, v roce 1993 to bylo + 779 mil. Kč. V současné době je tomu tak, že agrární saldo je záporné v rekordní výši 47,2 mld. Kč! A pozor, kdyby tabák a tabákové výrobky nebyly v AZO (agrární zahraniční obchod) započítávány mezi potraviny, tak se záporné saldo se ještě prohloubí o 5 až 8 mld. Kč.
23.02.2020 22:16 |

podobné články

Rozhodčí soud zřízený při Českomoravské komoditní burze Kladno soudí už 25 let

 
Čtvrt století své existence si v květnu připomněl Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) na výjezdním zasedání, které tentokrát neproběhlo v jeho pražském sídle, ale symbolicky v sídle Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB). Právě zde tento stálý rozhodčí soud v roce 1996 vznikl, aby plnil roli arbitra obchodních sporů formou rozhodčího řízení.
13.07.2021 11:00 |

podobné články

DPP uspěl ve sporu s RENCARem. Soud připustil nevýhodnost smlouvy

 
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uspěl v dalším sporu se společností RENCAR PRAHA a. s. (RENCAR). Městský soud v Praze v srpnu zamítl žalobu RENCARu ze dne 3. března 2017, kterou se RENCAR domáhal ochrany před neoprávněným zásahem do pověsti společnosti a před nekalosoutěžním jednáním.
30.08.2018 07:40 |

podobné články

Sazka žaluje Pentu u arbitráže o téměř 300 milionů

 
Sazka žaluje investiční skupinu Penta o 12,2 milionu eur (295 milionů korun) kvůli někdejšímu působení Penty při vydávání dluhopisů na stavbu O2 areny. Spor se povede u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře v Praze.
14.08.2011 09:35 |

podobné články

Agrární komora se pře s hygienikem o mléko z automatů

 
Agrární komoře se nelíbí některé výroky hlavního hygienika Michaela Víta o automatech na mléko. Vít ve svých vyjádřeních konstatoval, že konzumace mléka z automatů s sebou může nést zdravotní rizika. Prezident Agrární komory Jan Veleba v pondělí hovořil o "zběsilé kampani", která snižuje zájem lidí o mléko z automatů.
03.05.2010 16:00 |

podobné články