Článek

NKÚ: Téměř 16 miliard na rozvoj venkova - projekty bez konkrétních cílů, ve zprávách příjemců dotací nepravdivé údaje

 
NKÚ se zaměřil na peněžní prostředky státu a EU, vynakládané na opatření „Programu rozvoje venkova na období 2014–2020“. Prověřil vybraná opatření, na která bylo k září 2023 vyplaceno celkem 15,7 mld. Kč. Tyto prostředky směřovaly především na podporu investic zemědělských podniků a podporu nezemědělských činností a agroturistiky. Zkontroloval rovněž 20 projektů u vybraných šesti příjemců dotací.
25.03.2024 13:25 |

podobné články

Podobné články

NKÚ: Dotace na genderové audity příliš neposloužily

 
NKÚ prověřil využití dotací určených v letech 2014 až 2021 na tzv. genderové audity a zavedení jejich doporučení do praxe. Cílem dotací poskytnutých z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (OPZ) a spolufinancovaných ze státního rozpočtu bylo snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. NKÚ zkontroloval Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a vybrané příjemce dotací. Kontrole bylo podrobeno 14 projektů z celkem osmašedesáti. Objem prověřených peněz činil 40 mil. Kč. Úřad zjistil, že dotace přispěly k naplnění účelu jen nevýznamně: pouze 8 % z kontrolovaného objemu peněz naplnilo účel ve všech klíčových otázkách. V zavádění konkrétních opatření po skončeném auditu pokračovalo za finanční podpory z OPZ jen 14 % organizací. MPSV nesledovalo skutečný přínos dotací a podmínky pro nakládání s nimi nastavilo tak, že příjemci mohli peníze čerpat, aniž by bylo zřejmé, jakých cílů chtějí dosáhnout. U čtyř projektů zjistil NKÚ nezpůsobilé výdaje v souhrnné výši 1,6 mil. Kč.
20.03.2023 21:00 |

podobné články

NKÚ: Podpora venkova z evropských dotací - peníze šly i na projekty, které rozvoj nepřinesly

 
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil hospodaření s penězi určenými na rozvoj venkova, zaměřil se také na plnění cílů a udržitelnost projektů v této oblasti.
18.06.2015 10:07 |

podobné články

NKÚ: V ČR stále chybí komplexní systém ochrany měkkých cílů před teroristickými útoky

 
NKÚ prověřoval, jak ministerstva vnitra (MV), kultury (MK) a zdravotnictví (MZd) rozdělovala v letech 2016 až 2021 peníze státu na systém ochrany měkkých cílů (např. škol a veřejných prostranství, nemocnic nebo kulturních zařízení) před teroristickými a dalšími útoky. Kontroloři se zaměřili nejen na způsob přidělování dotací, ale i na to, jak se resortům dařilo plnit stanovené cíle nebo vyhodnocovat dopady rozdělených peněz. Přestože se ČR tímto tématem zabývá od roku 2010, resorty stále nezačaly s podporou investic, které mají vést k ochraně měkkých cílů a umožnit jim reagovat v případě útoku tak, aby byly škody minimalizovány. Z kontroly tedy vyplynulo, že plánovaný systém komplexní ochrany měkkých cílů se dosud MV nepodařilo vytvořit.
11.07.2022 14:25 |

podobné články

Turistická asociace Slovácko: Rozvoj venkova nejlépe umějí řídit samotné obce

 
Možný rozvoj českého a moravského venkova zásadně omezuje rostoucí byrokracie, plíživá centralizace, chybějící infrastruktura a nevhodné přerozdělování finančních prostředků z centra. Na tom se shodlo téměř 400 účastníků z celé České republiky, kteří se sešli ve dnech 19. – 21. září v jihomoravské Strážnici na výroční 10. Národní konferenci Venkova. Tuto konferenci pořádal Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Místní akční skupinou Strážnicko a Turistickou asociací Slovácko.
22.09.2018 09:30 |

podobné články

Praha má problém. Kontrola zjistila pochybení v čerpání dotací z EU

 
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil nedostatky v čerpání evropských dotací v Praze, některé projekty by tak Evropská unie nemusela proplatit. Podle zprávy, kterou dnes úřad zveřejnil, někteří příjemci dotací dělali chyby ve výběrových řízeních na dodavatele, někteří zase porušili rozpočtovou kázeň. NKÚ také vytýká pražskému magistrátu, že operační program řídí a zároveň kontroluje. NKÚ předal některá zjištění finančnímu úřadu, který může udělit příjemcům sankce. Pražský magistrát s kritikou nesouhlasí, podle něj nehrozí zastavení čerpání.
18.06.2012 15:50 |

podobné články

NKÚ: Akademie věd nedodržovala pravidla pro rozdělování dotací

 
Akademie věd ČR a její výzkumná pracoviště podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) v posledních šesti letech nedodržovala pravidla pro poskytování dotací. Způsob posuzování žádostí o dotaci nebyl podle NKÚ dostatečně transparentní, navíc v některých letech nebyla AV schopná prokázat, jak je posuzovala. Kontroloři zjistili, že během schvalování dotací byly ze seznamu vyřazeny některé doporučené akce a jiné na něj zařazeny.
23.12.2013 09:12 |

podobné články

Středočeský kraj: Zastupitelé schválili dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 18 milionů korun

 
Zastupitelstvo Středočeského kraje dnes schválilo dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 18 milionů korun. Největší dotace ve výši téměř dvou milionů korun by měla putovat na rekonstrukci místní komunikace v obci Loděnice u Berouna.
07.11.2022 20:35 |

podobné články

Středočeský kraj: Zastupitelé schválili dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí za téměř 18 milionů korun

 
Zastupitelstvo Středočeského kraje dnes schválilo dalších 30 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 18 milionů korun. Největší dotace ve výši téměř dvou milionů korun by měla putovat na rekonstrukci místní komunikace v obci Loděnice u Berouna.
08.11.2022 06:35 |

podobné články

Dotace na rozvoj venkova chtějí TOP a Piráti probrat ve Sněmovně

 
Poslanci TOP 09 budou požadovat, aby ministerstvo zemědělství do září Sněmovně dodalo seznam všech příjemců dotací z programu rozvoje venkova. Podle místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové chtějí, aby plénum dolní komory schválilo toto usnesení, píše ČTK.
12.06.2018 12:40 |

podobné články

Nejvyšší kontrolní úřad: Ministerstvo zemědělství neví, jaký přínos měly projekty na rozvoj venkova za čtyři miliardy korun

 
Ministerstvo zemědělství neví, jaký přínos měly projekty na rozvoj venkova za 4 miliardy korun. V tomto programovém období se čerpání peněz z EU zpozdilo.
08.03.2017 08:35 |

podobné články

NKÚ mimořádně prověří peníze na ochranu měkkých cílů, důvodem i střelba na FF UK

 
Nejvyšší kontrolní úřad letos opět prověří peníze, které stát vynakládá na systém ochrany takzvaných měkkých cílů. Jde o místa, kde se shromažďují lidé, jako jsou třeba školy, nemocnice či veřejná prostranství. Podnět ke kontrole mu poslali poslanci z kontrolního výboru, když projednávali kontrolní závěr z předchozí obdobné kontroly z roku 2021. Podnět v polovině ledna projednalo širší vedení NKÚ, kolegium, a rozhodlo se, že peníze státu na ochranu měkkých cílů prověří ještě letos, sdělila mluvčí úřadu Hana Kadečková.
27.01.2024 17:50 |

podobné články

NKÚ: Projekty za 200 milionů k modernizaci veřejné správy nevedly a lidem nepomohly

 
Projekty ministerstva vnitra za 200 milionů korun k modernizaci veřejné správy nevedly, vyplývá z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu ( NKÚ ). Podle kontrolorů se resortu  nepodařilo dokončit plánovanou reformu veřejné správy, která měla zpřehlednit, zjednodušit a zrychlit činnosti jednotlivých úřadů. Nižší není ani administrativní zátěž občanů, kteří musí nadále úřadům oznamovat informace, které stát již k dispozici má . NKÚ to dnes uvedl v tiskové zprávě. Ministerstvo se závěry nesouhlasí, zprávu NKÚ lze v některých aspektech považovat minimálně za zavádějící a neaktuální, uvedl resort.
22.01.2024 10:00 |

podobné články

NKÚ: Ministerstvo spravedlnosti velkou část účetních chyb opravilo. Některé údaje jsou však nespolehlivé

 
Nejvyšší kontrolní úřad prověřil údaje závěrečného účtu, vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky Ministerstva spravedlnosti (MSp) za rok 2020. Kontroloři se zaměřili také na údaje, které MSp předkládalo pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Závěrečný účet a údaje předkládané pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 neobsahovaly významné nesprávnosti. Některé údaje účetní závěrky 2020 jsou ale nespolehlivé.
15.11.2021 09:35 |

podobné články

MZe: Vyjádření ke kontrole NKÚ k využívání prostředků v Programu rozvoje venkova

 
Ministerstvo zemědělství nesouhlasí se závěry kontrolních nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), které se týkají rozdělování finančních prostředků v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Závěry kontroly NKÚ se týkají období let 2010 až 2013, kdy na zemědělském rezortu působilo předchozí vedení.
18.06.2015 10:47 |

podobné články

NECHUTNÝ PODVOD? V žádosti o dotaci na Čapí hnízdo prý byly nepravdivé údaje

 
Dotace na výstavbu farmy ČAPÍ HNÍZDO u Olbramovic na Benešovsku neměly být uděleny. Žádost prý obsahovala nepravdivé údaje. Upozornil na to web neovlivni.cz. Babiš se k novému zjištění odmítl vyjádřit.
20.03.2017 14:00 |

podobné články

Server: Dotace na Čapí hnízdo neměla být vůbec udělena, v žádosti byly nepravdivé údaje

 
Žádost o dotaci na Čapí hnízdo obsahovala nepravdivé údaje. Dotace proto neměla být vůbec udělena a od počátku tedy šlo o podvod, píše server Neovlivní.cz s tím, že proti přiklepnutí evropských peněz stály i expertní posudky. Jde o dokumenty, které má prý k dispozici i policie.
20.03.2017 21:30 |

podobné články

Vláda schválila navýšení národních dotací na rozvoj venkova

 
České zemědělství a venkov bude moci v letech 2014 až 2020 čerpat v přepočtu o více než devět miliard Kč vyšší částku, než bylo původně navrhováno. Vláda dnes schválila navýšení národního spolufinancování Programu rozvoje venkova (PRV). Namísto původně navrhovaných 15 procent vzroste částka, kterou se na projektech financovaných převážně z unijních peněz podílí stát, na 25 procent. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Celkem tak rozpočet programu dosáhne téměř 2,9 miliardy euro (takřka 80 miliard korun).
02.04.2014 14:15 |

podobné články

Osobnosti: Marian Jurečka (1169 článků)

Ministerstvo školství poskytovalo neúčelné dotace, zjistil NKÚ

 
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil rozdělování dotací, které ministerstvo školství v letech 2009 až 2011 poskytovalo na podporu práce s mládeží. Podle výsledků byly některé dotace neúčelné, resort také ve svém informačním systému uváděl u některých z nich špatnou částku. Chyby našli kontroloři i u příjemců dotací.
23.07.2012 09:30 |

podobné články

Kontroloři prověřili Ministerstvo kultury. A zjistili, že nedalo žadatelům o dotace rovné podmínky

 
Ministerstvo kultury u dotací na kulturní aktivity nevytvořilo rovné podmínky pro žadatele a v některých případech také nedodrželo vlastní pravidla pro poskytnutí peněz. Tvrdí to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kontroloři zjistili nedostatky u dotací za 15,5 milionu z prověřovaných víc než 80 milionů korun. Chyby byly také na straně příjemců peněz. O výsledku prověrky dnes ČTK informovala mluvčí NKÚ Olga Málková. Vyjádření ministerstva kultury ČTK zjišťuje.
15.12.2014 09:36 |

podobné články

Osobnosti: Olga Málková (33 článků)