Článek

Macků (KDU-ČSL): Dačice poskytnou peníze na sociální výpomoc

 
Již po několik let městští radní v Dačicích, na základě žádostí potřebných, posouzení odboru sociálního MěÚ Dačice a doporučení komise sociální, schvalují poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města.
20.12.2021 05:35 |

podobné články

Podobné články

Macků (KDU-ČSL): Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice

 
Rada města Dačice na svém zasedání dne 30. června projednala a doporučila zastupitelstvu poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice.
17.07.2021 19:45 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Rozkvetlé Dačice již podesáté

 
Na svém zasedání dne 24. března vyhlásila dačická městská rada jubilejní, již 10. ročník soutěže rozkvetlé Dačice.
24.04.2021 16:55 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačická kostka dostane malou dotaci

 
V polovině května Rada města Dačice schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace na realizaci projektu Dačická kostka 2021 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a městem Dačice (příjemcem).
07.06.2021 06:35 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice získaly krajskou dotaci na výstavbu rybníka v Prostředním Vydří

 
Na jednání Rady města Dačice 2. června bylo schváleno uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 2 720 848 Kč na realizaci projektu „Rybník U čtvrtí Dolní v katastrálním území Prostřední Vydří“.
16.06.2021 08:40 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice získaly od kraje dotaci na opravu tělocvičen

 
Dne 16. června na jednání Rady města Dačice bylo schváleno uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 690 000 Kč na realizaci projektu „Výměna střešní krytiny na pavilonu tělocvičen ZŠ v ul. B. Němcové v Dačicích“.
28.06.2021 11:35 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice zrekonstruují památky z dotací

 
Dne 4. srpna na svém zasedání rada města Dačice projednala a doporučila zastupitelstvu dvě veřejnoprávní smlouvy týkající se obnovy památek v Dačicích.
27.08.2021 20:30 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice jsou ve výborné finanční kondici

 
Město Dačice získalo v Hodnocení finanční kondice měst - hodnocení v kategorii A, což je nejlepší možný výsledek.
11.11.2021 06:45 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Strážníci dačické městské policie vypomohou v obci Dešná

 
Město Dačice jako zřizovatel Městské policie Dačice uzavřelo s obcí Dešná smlouvu o výkonu některých činností obecní policie, jejímž předmětem je zajištění odchytu volně se pohybujících psů, včetně zajištění jejich následného umístění a péče o ně.
05.01.2022 09:25 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Strážníci dačické městské policie vypomohou v dalších obcích „Mikroregionu Dačicko“

 
Město Dačice jako zřizovatel Městské policie Dačice oslovilo členy dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Dačicko“ s nabídkou poskytování výkonu některých činností obecní policie.
22.03.2022 14:40 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice adaptují Klangovu továrnu na byty

 
Město Dačice již od počátku válečného konfliktu pomáhá s velkým přispěním svých občanů uprchlíkům z Ukrajiny aklimatizovat se v naší zemi a začlenit se do společnosti.
22.05.2022 07:45 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice podpořily turnaj malých fotbalistů

 
Ve čtvrtek 16. června se na městském stadionu konal fotbalový turnaj žáků O pohár města Dačice, který městská rada podpořila věcným darem.
13.07.2022 07:50 |

podobné články

Marková (KDU-ČSL): Dačice podpoří mobilní hospicovou péči

 
Dačice poskytnou dotaci 80 tisíc korun společnosti Sdílení o.p.s., Telč na zajištění mobilní hospicové péče.
17.05.2022 11:30 |

podobné články

Špoták (Piráti): Návratnou finanční výpomoc poskytovatelům sociálních služeb nabídne kraj

 
S ohledem na rozpočtové provizorium státu nabídne Plzeňský kraj poskytovatelům sociálních služeb, kteří žádali o dotaci z programu na podporu sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2022, návratnou finanční výpomoc do doby, než bude státní rozpočet pro rok 2022 schválen a dotace na sociální služby budou v dostatečné výši schváleny a rozděleny. Na tuto výpomoc má Plzeňský kraj vyčleněnou rezervu z rezervního fondu ve výši 200 mil. Kč.
30.12.2021 21:15 |

podobné články

Hejtman Štěpán: Dohromady všechny nemocnice v kraji žádají o výpomoc 247 studentů

 
Studenti medicíny, budoucí zdravotní sestry a ošetřovatelky – ti všichni by mohli v následujících dnech nastoupit do nemocnic a sociálních zařízení v Královéhradeckém kraji. Ty aktuálně potřebují na výpomoc až 247 studentů. Hejtman Jiří Štěpán proto tento týden podepsal povolávací dokument, který zajistí studentskou výpomoc v boji s covidem-19.
16.10.2020 12:15 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Dačice půjčí peníze na přístavbu kuželny

 
Dačičtí zastupitelé na svém červnovém zasedání vyhověli žádosti TJ Centropen a na svém červnovém zasedání schválili smlouvu na zápůjčku financí na přístavbu kuželny.
23.07.2021 21:30 |

podobné články

Marková (KDU-ČSL): Dačice se zapojují do preventivního protidrogového programu REVOLUTION TRAIN

 
Dne 27. ledna schválila dačická městská rada smlouvu o spolupráci Města Dačice a nadačního fondu NOVÉ ČESKO. Program primární protidrogové prevence v rámci projektu REVOLUTION TRAIN trvá 90 minut. Komentářem ho doprovází vyškolený lektor, který zároveň dopovídá na dotazy účastníků. Program je určen pro děti a mládež ve věku 12 – 17 let.
08.02.2021 10:10 |

podobné články

Marková (KDU-ČSL): Dačice podporují terapeutickou dílnu

 
Město Dačice nezapomíná na občany, kteří trpí nějakým handicapem, a váží si práce těch, kteří se o tyto lidi starají a zajišťují jim denní program.
25.07.2022 16:55 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Co čeká Dačice v roce 2020

 
Tak už máme za sebou další rok. Mám pocit, že Vánoce jsou už snad dvakrát ročně a že články o tom co nás čeká v novém roce, píši čím dál častěji. Asi to bude věkem. Nicméně pojďme si říct, co nás v příštím roce snad čeká.
01.01.2020 14:25 |

podobné články

Macků (KDU-ČSL): Co čeká Dačice v roce 2020

 
Tak už máme za sebou další rok. Mám pocit, že Vánoce jsou už snad dvakrát ročně a že články o tom co nás čeká v novém roce, píši čím dál častěji. Asi to bude věkem. Nicméně pojďme si říct, co nás v příštím roce snad čeká.
01.01.2020 19:25 |

podobné články