Článek

HZS ČR: Vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

 
V rámci pilotního projektu vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU), pořádaného MV – generálním ředitelstvím HZS ČR a HZS hl. m. Prahy, navštívili dne 8. 11. 2023 studenti středních škol EUROINSTITUT prostory hasičské stanice č. 11 v Modřanech.
16.11.2023 19:10 |

podobné články

Podobné články

Petice za zachování podpory asistenta pedagoga všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 
My, občané České republiky, zejména rodiče, pečující rodiče a pečující osoby s trvalým bydlištěm v České republice, chceme prostřednictvím této petice vyjádřit nesouhlas s navrhovanou změnou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen „Vyhláška“) a související změnou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků (dále jen „Nařízení“).
20.09.2020 21:20 |

podobné články

Šimral (Piráti): Praha nesouhlasí s omezením působení asistenta pedagoga

 
Rada hl. m. Prahy zašle ministru školství Robertu Plagovi dopis s nesouhlasným stanoviskem k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Návrh výrazně omezuje poskytování podpůrných opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
12.10.2020 14:35 |

podobné články

HZS ČR: Čeští hasiči dorazili na pomoc Řecku

 
Jednotka MV–GŘ HZS ČR složená z příslušníků HZS MSK, HZS JMK, HZS SČK, ZÚ HZS ČR a styčného důstojníka z HZS PHA, pod velením kpt. Richarda France včera dorazila, po více než 2.200 km a víc než 49 hodinách na cestě, do své destinace. Tou je pro tuto chvíli malá vesnička Doxa, nacházející se kousek od jezera Ladon, v oblasti Arkádie, na poloostrově Peloponés.
10.08.2021 16:45 |

podobné články

HZS: Hasiči třetím dnem pomáhali v Řecku

 
Jednotka MV–GŘ HZS ČR, složená z příslušníků HZS MSK, HZS JMK, HZS SČK, ZÚ HZS ČR a styčného důstojníka z HZS PHA, pod velením kpt. Richarda France, pomáhala včera třetím dnem v oblasti Arkádie.
12.08.2021 10:30 |

podobné články

Fidrmuc (KDU–ČSL): Neobjektivita některých redaktorů nezná mezí

 
Považuji za nutné ohradit se proti včerejšímu (13.5.) článku redaktorky Lidových novin ohledně vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Redaktorka vydává tvrzení, navíc pouze jednoho zdroje, za informace, které můžou zneklidnit terén i odbornou školskou veřejnost. Je spíše na škodu věci, že redaktorka v článku nepoužila celé vyjádření MŠMT, konkrétně ředitele Odboru speciálního vzdělávání Mgr. Pavla Schneidera, které měla k uvedené záležitosti k dispozici.
14.05.2015 09:44 |

podobné články

Plénum Ústavního soudu z procesních důvodů odmítlo návrh na zrušení inkluze ve školství

 
Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) odmítlo pro neoprávněnost navrhovatele návrh skupiny deseti fyzických osob na zrušení části ustanovení § 16 odst. 9, věta druhá a ve větě třetí text: „a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta“ a na zrušení § 16a, § 16b a § 49 odst. 2 část věty první, znějící: „na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení“, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na zrušení vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
15.04.2016 14:45 |

podobné články

Karin Marques: Prohlášení ze Salamanky má velký význam pro inkluzivní vzdělávání

 
U příležitosti Týdne pro inkluzi, který pořádá organizace Rytmus - od klienta k občanovi ve dnech 17. až 23. října, přináší Nadace Open Society Fund Praha poprvé český překlad průlomového Prohlášení ze Salamanky. Prohlášení, které česká vláda podepsala už v roce 1994, ale dosud nebylo přeloženo, podporuje inkluzivní vzdělávání. Vychází přitom z předpokladu, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají mít přístup do běžných škol a vyzývá vlády ke změnám na podporu inkluze.
13.10.2016 13:05 |

podobné články

MŠMT: Vláda schválila 400 milionů na podporu společného vzdělávání

 
Na podporu společného vzdělávání půjde ještě v tomto roce 400 milionů korun navíc. Vláda schválila posílení rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z vládní rozpočtové rezervy. Peníze jsou určeny na opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané. Tato podpora vyplývá z novely školského zákona, která je účinná od 1. 9. 2016.
21.08.2017 19:00 |

podobné články

Pražská plynárenská pomůže při očkování s dopravou seniorů nebo občanů se speciálními potřebami

 
Pomoc zahřeje. Pod tímto mottem se rozhodla společnost Pražská plynárenská pomoci. Pomůže při očkování v pražském O2 universu. Na očkování proti Covid-19 a poté z očkování domů doveze seniory nebo osoby se speciálními potřebami.
04.05.2021 11:05 |

podobné články

Pražská plynárenská pomůže s dopravou po očkování seniorům nebo občanům se speciálními potřebami

 
Pod hlavičkou motta Pomoc zahřeje přiloží společnost Pražská plynárenská ruku k dílu. Společnost pomůže při očkování v pražském O2 universu s dopravou seniorů nebo občanů se speciálními potřebami. Nabídne jim odvoz z Národního očkovacího centra zpět do místa svého bydliště. Prostory centra se od 3. května zpřístupnily v O2 universu registrovaným zájemcům o očkování proti covidu-19.
04.05.2021 12:45 |

podobné články

Poslat děti z ghett rovnou do školek? Doplatí na to ostatní, varují kantoři

 
Tím, že se v běžných školkách, ale i školách povinně octnou romští žáci ze sociálně vyloučených lokalit, budou omezena práva ostatních dětí. Učitelé se jim nebudou moci například dostatečně věnovat. To si myslí Asociace speciálních pedagogů. Podle ní vláda schválila nedemokratický materiál, který destabilizuje systém vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a systém péče o ohrožené děti.
25.10.2011 08:25 |

podobné články

Charvát (ANO): Otázka inkluze je řešitelná, ale ne teď

 
Parlamentem projednávaná novela školského zákona, která mimo jiné mění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – týká se tedy i dětí s mentálním postižením, které by v rámci inkluze (úplného začlenění) musely být vzdělávány v klasické škole podle jednotného vzdělávacího programu. Inkluze žáků by ale podle vedení města měla být nastolena až poté, kdy stát vytvoří školám a jejich zřizovatelům odpovídající podmínky, myslí si Martin Charvát:
09.03.2015 11:06 |

podobné články

Hrubá (ŘN): Hledejme taková řešení, která nedopustí snížení kvality vzdělávání žáků ZŠ

 
Doposud pracovali žáci se speciálními vzdělávacími potřebami podle Individuálních vzdělávacích plánů. Je dnes tedy opravdu nutné řešit inkluzi?
27.04.2016 15:50 |

podobné články

Lusková (Realisté): Děti jako oběti experimentu inkluze

 
Je konec školního roku, česká společnost má za sebou jeden rok experimentu s dětmi, experimentu inkluzivního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ptám se, komu to prospívá?
27.06.2017 13:15 |

podobné články

Strany chtějí víc peněz do školství, neshodnou se na reformách

 
Politické strany se shodnou na nutnosti podpořit navyšování platů učitelů a rozpočtu školství. Většina jich je proti zavedení školného při studiu ve standardní době. Podporují také nutnost většího propojení výuky ve školách s praxí ve firmách. Odlišné názory mají na společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ostatními dětmi v běžné výuce, píše ČTK.
30.07.2017 10:35 |

podobné články

Ministr školství předával žákům vysvědčení. A zastal se inkluze

 
Děti na dvou pražských školách ve středu převzaly pololetní vysvědčení od ministra školství v demisi Roberta Plagy (ANO). Ministr při této příležitosti navštívil jednu běžnou základní školu a jednu školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Novinářům řekl, že tak chtěl vyjádřit svou podporu vzdělávání v obou typech škol.
31.01.2018 15:15 |

podobné články

MŠMT: První rok společného vzdělávání

 
Novela školského zákona dala od 1. září 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění.
28.03.2018 13:10 |

podobné články

Pedagogická komora zpracovala připomínky k inkluzivní vyhlášce

 
Pedagogická komora se aktivně zapojila do přípravy změn ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
06.12.2018 10:45 |

podobné články

Zdravé školství bez inkluze. Za sloganem si pevně stojím a stát budu. Ředitel školy od Okamury, který naštval Noru Fridrichovou, bez cenzury

 
ROZHOVOR Ředitel střední školy a zastupitel městské části Brno-Židenice Tomáš Anderle kandiduje do Senátu Parlamentu ČR za Brno město ve volební obvodu č. 60 a kandiduje i na šestém místě do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Vzbudil emoce sloganem Zdravé školství bez inkluze na bannerech hnutí SPD s Tomiem Okamurou. „Jednoznačně odmítám nesmírně nákladný a neúčinný systém inkluzivního vzdělávání a podporuji děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stejně tak jako žáky běžné populace. Budu prosazovat rovný přístup napříč vzdělávací soustavou,“ stojí si stále za svým Anderle.
22.09.2020 11:10 |

podobné články

Osobnosti: Nora Fridrichová (463 článků)