Článek

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 11/2021

 
Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro spotřebitele; není neomezené jako neomezené; kopie podací stvrzenky a zákaznická karta stačily k reklamaci
19.11.2021 17:05 |

podobné články

Podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 6/2020

 
Český telekomunikační úřad dnes vydal pravidelnou měsíční monitorovací zprávu za měsíc červen. Kromě změny některých podmínek aukce kmitočtů 5G se v ní věnujeme především informování o podmínkách vrácení kreditu u předplacených služeb při změně operátora.
25.06.2020 08:25 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 10/2019

 
Česká pošta odpovídá za škodu způsobenou nesprávně poskytnutou radou svého zaměstnance. Vyplývá to z rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace, o kterém informuje dnes vydaná monitorovací zpráva.
27.10.2019 15:10 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 11/2019

 
Monitorovací zpráva v rámci přiblížení rozhodovací praxe úřadu popisuje spor operátora Air Telecom s jeho zákazníkem, který sice převzal nové zařízení a dál využíval služby na něm poskytované, ale operátorovi neposlal nazpět podepsaný dodatek ke smlouvě. ČTÚ v pravomocném rozhodnutí o námitkách proti vyřízení reklamace dospěl k závěru, že tímto převzetím zařízení (konkludentně) došlo pouze ke změně smlouvy v té části, která se týkala typu a ceny služby. Automaticky to ale neznamená, že zákazník souhlasil i s obsahem přiloženého návrhu smluvního dodatku, který by upravoval délku trvání smlouvy a smluvní pokuty.
24.11.2019 13:45 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 1/2020

 
Poskytují-li spolky službu přístupu k internetu, jsou podnikateli v elektronických komunikacích a mají oznamovací povinnost vůči ČTÚ. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva, která rozebírá případ jednoho z takových spolků z Chrudimska.
19.01.2020 16:15 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 4/2020

 
ČTÚ vydal pravidelnou monitorovací zprávu, která informuje o fungování úřadu v omezeném režimu pro veřejnost v důsledku vyhlášeného nouzového stavu a obsahuje informace o možném prominutí zmeškání lhůt v době nouzového stavu.
29.04.2020 19:45 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 7/2020

 
Tématy červencové měsíční monitorovací zprávy, kterou dnes vydal ČTÚ, jsou přípravy na zavádění 5G sítí z pohledu Sdružení evropských regulačních orgánů a kontrola kvality připojení podle Nařízení EU o přístupu k otevřenému internetu.
23.07.2020 10:15 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 8/2020

 
V srpnové monitorovací zprávě přinášíme shrnutí vyhlášeného výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí 5G, kterému jsme se věnovali již v samostatné tiskové zprávě. Jedním z dalších témat je pravidelné čtvrtletní shrnutí stížností a dotazů spotřebitelů.
30.08.2020 18:30 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 9/2020

 
ČTÚ v zářijové monitorovací zprávě informuje o působnosti Úřadu v oblasti poštovních služeb; zaměřuje se zejména na poskytování tzv. základních služeb.
27.09.2020 10:55 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 10/2020

 
Hlavním tématem říjnové monitorovací zprávy ČTÚ je problematika tarifikace, tedy způsobu účtování telefonních hovorů, a s tím související volání na barevné linky.
24.10.2020 15:15 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 11/2020

 
V listopadové monitorovací zprávě informujeme o soudním rozsudku, který se týká sporu o délku uzavření první smlouvy pro službu přístupu k internetu. Dalšími tématy je pravidelné čtvrtletní shrnutí stížností a dotazů spotřebitelů a proběhlé kontroly u operátorů i České pošty.
06.12.2020 20:25 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 12/2020

 
V prosincové monitorovací zprávě přinášíme informaci o přípravě srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, jehož realizaci po ČTÚ požaduje § 66a zákona o elektronických komunikacích.
24.12.2020 15:10 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 3/2021

 
Ohlédnutí za rokem 2020 v ČTÚ – 5G především; spustili jsme srovnávací nástroj; jak správně podat námitku proti vyřízení reklamace.
24.03.2021 07:40 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 4/2021

 
Poskytovatelé, kteří stále neplní povinnosti všeobecného oprávnění, budou pokutováni; nejen Česká pošta je pod dohledem ČTÚ; příběh ztraceného prstenu.
24.04.2021 20:40 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 5/2021

 
Kontrola i dalších provozovatelů poštovních služeb zjistila nedostatky, stížností na poštovní služby přibylo.
22.05.2021 12:00 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva č. 8/2021

 
Novela zákona o elektronických komunikacích pomáhá spotřebitelům; problémy s příjmem DVB-T2 mohou mít na svědomí nekvalitní antény
20.08.2021 13:05 |

podobné články

Český telekomunikační úřad: Monitorovací zpráva 10/2021

 
Poslední šance vyjádřit se k navrhované regulaci; za zneužívání tísňových linek hrozí vysoké pokuty
23.10.2021 19:35 |

podobné články

Český telekomunikační úřad propojil své informační systémy se základními registry

 
Český telekomunikační úřad dokončil projekt "Napojení needitačních agendových systémů ČTÚ na Informační systém základních registrů". Úřad od toho očekává úbytek administrativní zátěže pro občany a podnikatele.
30.04.2015 12:56 |

podobné články

Telekomunikační úřad zastavil aukci kmitočtu nové mobilní sítě. Ceny byly přemrštěné

 
Český telekomunikační úřad dnes zastavil aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Důvodem jsou příliš vysoké nabídky operátorů, které se vyšplhaly z celkové vyvolávací ceny 7,4 miliardy Kč na více než 20 miliard korun a stále rostou. Výše nabídek tak už není ekonomicky reálná a znamenala by nasazení vysokých cen služeb a zpoždění při budování mobilních sítí. Úřad to oznámil v tiskové zprávě. 
08.03.2013 13:10 |

podobné články

ČTÚ: Měsíční monitorovací zpráva za leden 2016

 
O dvojici uložených pokut informuje vydaná měsíční monitorovací zpráva. V prvním případě ČTÚ potrestal virtuálního operátora pokutou 6 tisíc korun za to, že ani na základě opakované žádosti úřadu nedodal vyžádané informace podle § 115 zákona o elektronických komunikacích.
21.02.2016 14:40 |

podobné články