Článek

Schmeidler (ANO): K akademické diskusi o imigraci a jejích dopadech

 
Dnes a denně diskutujeme o tom, zda je pro nás islámská imigrace hrozbou či ne. Je to zbytečné, existuje mnoho evropských zemí, kde muslimové žijí a kde s nimi mají značné zkušenosti.
29.08.2015 19:46 |

podobné články

Podobné články

Schmeidler (ANO): ANO - mám zkušenosti a vize

 
Jmenuji se Karel Schmeidler a jsem v politice novou tváří. Patřím k těm, kteří se rozhodli uplatnit svoje odborné, morální i obecně lidské hodnoty ve prospěch kvalitních zákonů a prosperity společnosti v tom nejširším smyslu slova.
02.10.2014 09:45 |

podobné články

Alarmující slova Babišova muže: Imigraci musíme považovat za válečný akt. Uprchlíci jsou nevědomky nástrojem války. Toto udělejme

 
ROZHOVOR Poslanec Bohuslav Chalupa za hnutí ANO tvrdí, že musíme imigraci považovat za válečný akt a uprchlíci se nevědomky stávají nástrojem války. Je podle něj také otázkou, zda se nemá revidovat celá legislativa mezinárodního práva. Podle Chalupy masové imigraci neumíme zabránit a návratová politika je dnes hodně za horizontem problému, který řešíme.
14.06.2015 07:10 |

podobné články

Vybrané země Evropy a Kanada budou společně jednat o imigraci

 
Ministři vnitra a pro imigraci některých převážně velkých evropských zemí a Kanady budou dnes v Paříži jednat o imigraci a azylové politice na setkání, které kvůli nepozvání některých zemí vyvolalo mezi evropskými zeměmi kontroverze.
06.09.2010 09:15 |

podobné články

Jan Valíček: Rektor Vysoké školy báňské, který kandiduje na hejtmana za ANO, nerespektuje právo a demokracii na akademické půdě

 
Odpovědnost, smysl pro povinnost, silné vize, schopnost energicky řešit problémy všech. Takto sám sebe popisuje rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, který se rozhodl kandidovat na hejtmana Moravskoslezského kraje jako nestraník, a to za politické hnutí ANO 2011. Profesor Ivo Vondrák se hrdě chlubí kvalitou a výsostným postavením této univerzity v ČR, pravidelně informuje širokou veřejnost svými blogy o dění na akademické půdě VŠB-TUO.
13.10.2016 13:40 |

podobné články

Benešík (KDU-ČSL): Nový podvýbor pro diskusi o všech aspektech azylové a migrační politiky

 
V rámci Výboru pro evropské záležitosti PS PČR vznikl Podvýbor pro imigraci a azylovou politiku. Podle předsedy výboru a poslance KDU-ČSL Ondřeje Benešíka má téma imigrací celoevropský přesah
16.01.2015 16:22 |

podobné články

Schmeidler (ANO): Děkuji za vaše hlasy

 
Vážení voliči, děkuji vám za vaši důvěru a Vaše hlasy, kterými jste mě v kandidatuře za hnutí ANO podpořili.
12.10.2014 12:01 |

podobné články

John chce o víkendu jednat s odbory o dopadech reforem

 
Předseda VV Radek John se chce ještě před pondělním jednáním tripartity setkat s odborářským šéfem Jaroslavem Zavadilem. Chtějí spolu jednat mimo jiné o sociálních dopadech reforem. VV se snaží, aby byly sociálně citlivé, řekl John.
17.06.2011 13:05 |

podobné články

Osobnosti: Radek John (2465 článků)

Schmeidler (ANO): Inkluzívní prostorová mobilita pro města a jejich regiony

 
Pod patronací Evropské unie a MŠMT ČR vzniká nové výzkumné pracoviště v oblasti sociologie města a dopravy.
02.10.2014 13:00 |

podobné články

Schmeidler (ANO): Přístupy k rozvoji malých deprivovaných komunit

 
Mezinárodní akce COST C27 se zabývá rozvojem komunit v deprivovaných regionech. Cílem je rychlé zlepšení socioekonomických parametrů (zejména příjmy obyvatel, pracovní příležitosti).
03.10.2014 06:35 |

podobné články

Schmeidler (ANO): Kvalita života a role bydlení

 
Je všeobecně uznáváno, že bydlení tvoří jednu z nejdůležitějších determinant kvality života. Ovlivňuje její zdravotní, psychickou i sociální dimenzi. Kvalitní bydlení má vliv na pohodu psychickou, rodinnou, ovlivňuje výsledky v práci i ve vzdělávání.
06.10.2014 21:01 |

podobné články

Schmeidler (ANO): Mobilita pro zdravotně postižené

 
Počet osob se zdravotním postižením v posledních letech narůstá. Děje se tak v důsledku demografických změn – populace Evropy i České republiky stárne, zvyšuje se podíl osob v důchodovém věku, a tedy i těch se zdravotními problémy.
07.10.2014 09:50 |

podobné články

Schmeidler (ANO): Plány mobility - řešení problematiky dopravy ve městech

 
Doprava dnes spotřebuje přibližně stejně mnoho energie jako průmyslová produkce. Při svém růstu naráží na kapacitní omezení dané infrastrukturou. Pokud chceme zvládnout doprovodné jevy zvyšujícího se objemu dopravy je nutné vyvinout nové koncepty.
10.10.2014 09:26 |

podobné články

Schmeidler (ANO): Změna chování k ekologickým formám dopravy

 
Výzkum, který se zabývá potřebami mobility a dopravou se musí zabývat také lidským chováním, které je ovlivňováno mnoha podmínkami. Nejvíce je však mobilita a doprava ovlivňována lidmi, kteří jednají a chovají se v uvedeném systému.
10.10.2014 10:41 |

podobné články

Papež na Hradě varoval před myšlenkovým relativismem

 
Papež Benedikt XVI. se v neděli v podvečer na Pražském hradě setkal se zástupci české akademické obce. V proslovu k nim mimo jiné varoval před myšlenkovým relativismem a tendencí stavět rozum proti víře a hledání pravdy. Význam akademické komunity vyzdvihl připomenutím toho, že společenské změny před 20 lety v tehdejším Československu urychlilo i reformní hnutí vzešlé z univerzitního prostředí a studentských kruhů.
27.09.2009 19:35 |

podobné články

Osobnosti: Benedikt XVI. (215 článků)

Pospíšil (ODS): Ani císař pán si nedovolil rozkládat akademické svobody jako Zeman

 
Zemanovo odmítnutí jmenovat doc. Putnu profesorem považuji za naprosto bezprecedentní politický zásah do akademické nezávislosti vysokých škol.
18.05.2013 17:05 |

podobné články

Vadí Zemanovi homosexualita? Proč nechce jmenovat Putnu profesorem?

 
Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že respektuje sexuální orientaci akademika Martina C. Putny, ale že mu vadí, s jakým transparentem vystoupil v Praze na pochodu homosexuálů. Zeman odmítl jmenovat Putnu profesorem, aniž uvedl důvod. Vyvolalo to pobouření akademické obce, studentů i politiků. Podle akreditační komise je Zemanovo rozhodnutí vyjádřením nedůvěry vůči akademické obci. Premiér Petr Nečas (ODS) dnes věc komentoval slovy, že ani "pitomé chování" pedagoga není důvod upírat mu akademický postup. 
20.05.2013 13:55 |

podobné články

Osobnosti: Petr Nečas (9260 článků) , Miloš Zeman (20457 článků)

Začíná nové funkční období rektora a tří děkanů ČZU

 
Dne 1. února zahájil své druhé funkční období rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc. Ve svém volebním vystoupení před shromážděním akademické obce ČZU zdůraznil, že roli rektora chápe jako službu akademické obci na společné cestě za naplnění vize České zemědělské univerzity v Praze. Touto vizí je být mezinárodně uznávanou výzkumnou univerzitou soustavně rozvíjející vysoce kvalitní a relevantní formy vzdělávání, propojené s jejím výzkumným zaměřením, orientované na různé cílové skupiny populace a flexibilně reflektující potřeby společnosti.
03.02.2014 10:40 |

podobné články

Veřejné slyšení na téma role akademické samosprávy ve vysokém školství

 
V Senátu se uskuteční veřejné slyšení na téma „Funkce a postavení akademické samosprávy ve veřejném a soukromém vysokém školství“. Koná se v pondělí 27. dubna 2015 od 10:00 hodin ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce.
25.04.2015 14:01 |

podobné články

Potenciál otevřených dat veřejné správy řešili na půdě NKÚ zástupci úřadů, akademické sféry i neziskového sektoru

 
Dne 19. února 2016 se na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu sešli zástupci více jak 30 organizací veřejné správy, akademické sféry a neziskového sektoru, aby na společném pracovním semináři diskutovali o možnostech využití otevřených dat veřejné správy.
23.02.2016 09:30 |

podobné články