Článek

Malínský (ČSSD): Základní východiska základního programu

 
Svět na počátku nového století po přechodné éře relativní americké dominance vstupuje do nové dějinné epochy. Ta je – jak se z dostupných informací zdá – charakterizována vývojovým ústupem evropského lidstva z historického výsluní, na němž se pohybovala posledních zhruba 250 let přibližně od poslední čtvrtiny XVIII. století. Historické období významné části XXI. století bude obdobím konfliktů a bojů o přístupy k dostupným potravinám, vodě, ale také prosazováním ekologických koloběhových technologií, celkové pronikavé ekologizace dosavadního životního stylu, vývojového vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými kontinenty a civilizačními okruhy. Dosavadní postavení národního státu se bude významně subsidiaritně měnit ve prospěch kontinentálních a subkontinentálních planetárních regionů typu Evropské unie, BRICS, NAFTA, ASEAN a řady dalších.
05.06.2016 11:05 |

podobné články

Podobné články

Ferjenčík (Piráti): Pražská rada schválila východiska lepšího zveřejňování smluv

 
Rada hlavního města Prahy na svém zasedání v úterý 23. června schválila východiska zveřejňování smluv v Praze. Tento dokument vychází z návrhu Pirátů, z prosince 2014 a pokud se východiska podaří uvést v život, bude se jednat o zásadní zlepšení procesu zveřejňování smluv v Praze.
24.06.2015 19:07 |

podobné články

Zaorálek: Máme pochyby, že se hledají východiska. Hlasování o nedůvěře bude

 
Místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek je jak jednáním koalice včera večer, tak dopolední schůzkou na Pražském hradě u prezidenta Václava Klause roztrpčen. Když jsou totiž výsledky schůzek tajné, tak jsou podle něj pochyby v tom, že se vůbec hledají východiska z krize.
14.04.2011 13:35 |

podobné články

Osobnosti: Václav Klaus (8470 článků) , Lubomír Zaorálek (1934 článků)

Mír není samozřejmostí, upozorňuje Malínský z ČSSD v den výročí konce války

 
Jiří Malínský (ČSSD) připomíná, co se dělo na českém území koncem války. Povstání proti nacistickým okupantům dopadlo v zásadě úspěšně a snad minimem obětí, ale ono minimum ve skutečnosti znamená tisíce mrtvých a raněných. Svou roli v povstání sehrála i tehdejší sociální demokracie. Ani dnes ale nesmíme zapomínat na to, že mír není a nikdy nebyl samozřejmostí.
08.05.2014 08:50 |

podobné články

Ministr Bárta: Proč je dobré mít zdravotní reformu?

 
V tomto blogu bych se rád vyjádřil k připravené reformě zdravotnictví. Došlo mi totiž, že stejně tak jako v případě důchodové reformy, nejsou na veřejnosti komunikována základní východiska a cíle. Z mého pohledu bylo i velmi nešťastné začínat debatu o zdravotní reformě výčtem poplatků. Toto není koncepční řešení. Pokusím se tedy stručné nastínit základní důvody pro reformu a její možnosti.
05.04.2011 17:55 |

podobné články

Putnová (TOP 09): Povinný druhý jazyk a optimalizace základního školství

 
Úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přinesou několik podstatných změn, a to především povinnou výuku druhého cizího jazyka nejpozději od 8. třídy základní školy.
27.02.2013 19:35 |

podobné články

Chládek: 5 kroků ČSSD pro zlepšení základního vzdělávání v ČR

 
Sociální demokracie považuje kvalitní systém základního vzdělávání za jednu z klíčových priorit pro úspěšné fungování oblasti školství.
18.02.2013 20:10 |

podobné články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reaguje na závěry kontrolního úřadu

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) alokuje finanční prostředky na informovanost a publicitu operačních programů, které má ve své gesci. Prostředky jsou vynaloženy transparentně, efektivně, účelně a účinně s cílem maximálně využít potenciálu komunikačních aktivit, a to jak ve fázi iniciace programu s cílem podpořit absorpční kapacitu a posílit povědomí veřejnosti o možnostech čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, tak ve fázi implementace a ukončování programu, kdy se řídicí orgán mimo jiné soustředí na propagaci výsledků podpořených projektů a celkového dopadu OP.
27.06.2016 20:00 |

podobné články

Sharon Stone (53) po dvaceti letech zopakuje legendární scénu ze Základního instinktu, máme foto!

 
Jedna z nejslavnějších filmových scén všech dob se opět dostane na filmová plátna. Sharon Stone (53) si totiž téměř po dvaceti letech opět zopakuje legendární přehození nožky přes nožku ze Základního instinktu. Fajnšmekry však nejspíš trochu zklame skutečnost, že tentokrát bude mít svůdná herečka kalhotky.
26.08.2011 06:25 |

podobné články

Osobnosti: Sharon Stone (245 článků)

Gajdůšková: Financování vědy musí být prioritou vládních politik

 
Jsem vážně rozhořčena opětovným krácením financování Akademie věd ČR jako klíčové instituce základního výzkumu. Žádám ministra školství a ministra financí, aby našli cestu, jak financování AV ČR zajistit alespoň na úrovni letošního roku, tak aby nemuselo docházet k omezování základního výzkumu a likvidaci vědeckých týmů.
18.09.2012 14:30 |

podobné články

Na poklepu základního kamene nového centra ČVUT budou asistovat roboti

 
Dne 24. listopadu se uskuteční slavnostní akt poklepání základního kamene budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Akce se bude konat od 10 hodin v prostorách Technické menzy ČVUT.
18.11.2014 07:36 |

podobné články

HK ČR: Jsme proti opětovnému zvýšení základního kapitálu pro s.r.o.

 
Úvahy o opětovném zvýšení základního kapitálu firem s ručeným omezením ze stávající 1 Kč považujeme za nepřijatelné. Takový krok by nepochybně narušil podnikatelské prostředí a nepřispěl by k podpoře začínajících podnikatelů a konkurenceschopnosti firem obecně.
22.01.2015 10:02 |

podobné články

Ze Základního instinktu v podání britského komika se Michael Douglas pozvracel

 
Anglický komik James Corden v neděli opět šokoval americké diváky svého pořadu The Late Late Show na stanici CBS. Tentokrát parodoval legendární scénku ze Základního instinktu, ke které přizval i Michaela Douglase. Sharon Stone si pochopitelně střihl on sám. Když však obtloustlý moderátor před Douglasem začne na židli opakovaně přehazovat nožku přes nožku, Douglasovi se udělá nevolno a nakonec se neudrží a hodí šavli.
22.04.2015 09:30 |

podobné články

Osobnosti: Sharon Stone (245 článků) , Michael Douglas (413 článků) , James Corden (20 článků) , Douglas Stone (4 články) , Michael Stone (15 článků) , Michael Michael (989 článků) , Michael Stone (2 články) , Michael Stone (2 články)

Radní Ropková (ČSSD) ke vzniku a provozu přípravných tříd základních škol

 
Rada hlavního města Prahy na svém posledním zasedání udělila souhlas se pokračováním činnosti dvou přípravných tříd základních škol v nadcházejícím školním roce, a to na Základní škole Vokovice v Praze 6 a na Základní škole pro zrakově postižené v Praze 2. Současně od září zahajuje činnost pět zcela nových přípravných tříd v Praze 4, v Praze 5, v Řepích a v Čakovicích. Cílem přípravných tříd je zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání a vyrovnání vývoje dětí.
27.07.2015 19:41 |

podobné články

Malínský (ČSSD): O krajanství nejen dělnickém

 
Vypjaté okamžiky našich novodobých dějin, během nichž naši předci opakovaně podstupovali vysilující dny, týdny, měsíce i léta boje o zachování základní existence našeho národa a státu, vedly nejen k vytvoření povážlivých diskontinuit v naší historické sebereflexi, ale také k posílení českých provinciálních a sebeuzavíracích tendencí.
14.04.2014 21:45 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Druhý život Edvarda Beneše - Odkaz První republiky 1

 
Promítneme-li hlavní civilizačně kulturní posuny, dosažené během první Československé republiky, 8-hodinovou pracovní dobu – ojediněle se začaly objevovat i volné soboty –, pozemkovou reformu, zrovnoprávnění žen, sociální pojištění a svobodnou lidovou (dnes základní, v zásadě odcírkevněnou, tj. s eliminovaným klerikalismem) školu, do politické praxe i všednodennosti obou meziválečných desetiletí, logicky dospíváme k otázce výrazných změn v hodnotových orientacích tehdejší mladé generace. Víme, že situace nebyla v tomto ohledu zdaleka jednoznačná.
30.05.2014 14:11 |

podobné články

Osobnosti: Edvard Beneš (156 článků)

Stát, trh a politika – třetí kulatý stůl k Dlouhodobému programu ČSSD

 
Sociální demokracie je dlouhodobě známa rozsáhlou a intenzivní programovou prací. Od začátku letošního léta se chystáme na úpravy a opravy Dlouhodobého (základního) programu strany.
02.09.2015 17:01 |

podobné články

Peake: Chceme budovat přátelský, úsporný stát nezatěžující občany

 
Základní hodnotová a programová východiska strany LIDEM – liberální demokraté
08.06.2012 14:55 |

podobné články

Komunisté budou pilovat svou ideologii

 
Komunistická strana Čech a Moravy bude v sobotu na neveřejné ideologické konferenci v Praze jednat o svém dalším programovém směřování. Základní východiska strany by podle jejího místopředsedy Jiřího Dolejše bylo dobré aktualizovat třeba v oblastech evropské politiky, proměny stranického systému v ČR nebo koaličního potenciálu KSČM.
24.05.2013 11:00 |

podobné články

Osobnosti: Jiří Dolejš (416 článků)

Janeček (ODS): Nenechme ODS zemřít v rukách diletantů

 
Odkud začít? Současná situace ODS je tak nepřeberný souhrn všemožných průšvihů, chyb a bezmála sebevražedných politických kroků, že se zdá až nemožné probrat je všechny v jednom článku. A ještě k tomu navrhnout alespoň základní východiska z uvedeného marasmu.
21.08.2013 09:36 |

podobné články