Článek

Malínský (ČSSD): Lidé první Československé republiky

 
Dvanáctého října proběhlo v již tradičních prostorách Apollónova sálu Lannovy vily v Praze-Bubenči představení dvou zásadních memoárových knih o životě předních osobností meziválečného i poválečného Československa.
28.11.2016 05:35 |

podobné články

Podobné články

Malínský (ČSSD): Druhý život Edvarda Beneše - Odkaz První republiky 1

 
Promítneme-li hlavní civilizačně kulturní posuny, dosažené během první Československé republiky, 8-hodinovou pracovní dobu – ojediněle se začaly objevovat i volné soboty –, pozemkovou reformu, zrovnoprávnění žen, sociální pojištění a svobodnou lidovou (dnes základní, v zásadě odcírkevněnou, tj. s eliminovaným klerikalismem) školu, do politické praxe i všednodennosti obou meziválečných desetiletí, logicky dospíváme k otázce výrazných změn v hodnotových orientacích tehdejší mladé generace. Víme, že situace nebyla v tomto ohledu zdaleka jednoznačná.
30.05.2014 14:11 |

podobné články

Osobnosti: Edvard Beneš (156 článků)

Mír není samozřejmostí, upozorňuje Malínský z ČSSD v den výročí konce války

 
Jiří Malínský (ČSSD) připomíná, co se dělo na českém území koncem války. Povstání proti nacistickým okupantům dopadlo v zásadě úspěšně a snad minimem obětí, ale ono minimum ve skutečnosti znamená tisíce mrtvých a raněných. Svou roli v povstání sehrála i tehdejší sociální demokracie. Ani dnes ale nesmíme zapomínat na to, že mír není a nikdy nebyl samozřejmostí.
08.05.2014 08:50 |

podobné články

Rusko překáží bezprostřední a plné realizaci neoliberálních konceptů. Promouvá sociálně demokratický historik Malínský

 
ROZHOVOR Vzestup států jako Brazílie, Argentina či Australský svaz může do velké míry utvářet budoucnost Evropy a Severní Ameriky. Pandořinou globální skříňkou je nesporně Afrika. Historik dějin ČSSD Jiří Malínský rozebírá některé globalizační tendence ve světě.
02.04.2017 08:05 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Zmařená příležitost (České století a skutečnost)

 
Ambiciózní projekt České televize České století, velmi pravděpodobně cílený nebo alespoň inspirovaný blížícím se stým výročím vzniku Československé republiky, stačil ve svém případném „startovacím“ roce dosáhnout zhruba na první třetinu daného časového záběru. Struktura a kvalita tohoto možného rozsáhlého projektu poněkud připomíná ad hoc strukturu jiného, již ukončeného díla, seriálu Vyprávěj. Autorům se nesporně podařilo mj. zásluhou soustavně provozované propagace vyvolat ve významné části veřejnosti – historickou obec v to čítaje – velká, až mimořádná očekávání.
07.01.2014 04:35 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Pro obranu republiky II. - Místo a čas

 
Zatímco ve dvacátých letech minulého století, v nichž vznikaly moderní programy meziválečné éry členských stran Socialistické (dobově dělnické) internacionály, se mnohým demokratickým socialistům politika vnitřní i zahraniční hamplovské ČSSDSD zdála až příliš šedivá, neúspěšná, postrádající opojný lesk a kontinuitu předválečného revolučního nadšení, v druhé polovině tohoto krátkého mírového období se dosavadní hodnocení soudruhů z československé sociálně demokratické internacionály (od r. 1928) změnilo v pravý opak.
01.08.2013 21:20 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Pro obranu republiky II. - Místo a čas

 
Zatímco ve dvacátých letech minulého století, v nichž vznikaly moderní programy meziválečné éry členských stran Socialistické (dobově dělnické) internacionály, se mnohým demokratickým socialistům politika vnitřní i zahraniční hamplovské ČSSDSD zdála až příliš šedivá, neúspěšná, postrádající opojný lesk a kontinuitu předválečného revolučního nadšení, v druhé polovině tohoto krátkého mírového období se dosavadní hodnocení soudruhů z československé sociálně demokratické internacionály (od r. 1928) změnilo v pravý opak.
03.08.2013 08:30 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Pád jednoho snu

 
Před 45 lety se ohromení Češi probouzeli do bolestné skutečnosti. Už v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala do Československé socialistické republiky - tak se tehdy náš stát oficiálně jmenoval - proudit vojska Varšavské smlouvy. Poslední zbytky iluzí sebralo tehdejší veřejnosti tiskové prohlášení předsednictva ÚV KSČ, které se ostře a jednoznačně distancovalo od této tzv. internacionální pomoci.
21.08.2013 10:45 |

podobné články

Hana Lukešová: Židovští podnikatelé a průmyslníci se zasloužili o rozkvět československé ekonomiky

 
Postavení židovského obyvatelstva za první republiky nebylo zlé. Na československé politické scéně se k otevřenému antisemitismu hlásily zejména extrémní fašistické strany. Režim první republiky dával Židům možnost přihlásit se k židovské národnosti, čehož využilo 30% celkové židovské populace v Čechách a na Moravě, na Slovensku a podkarpatské Rusi se přihlásilo mnohem více jedinců k židovské národnosti.
05.02.2017 09:25 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Devadesátiny Karla Hrubého

 
V těchto dnech se postupně naplňuje významné životní výročí posledního předsedy exilové České strany sociálně demokratické (Československé sociální demokracie).
22.11.2013 10:37 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Mezi meziválečným kapitalismem a socialismem

 
Nedávno vyšlá kniha mladého českého politologa Martina Poláška z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy nese sice poněkud dlouhý, ale rozhodně ne suchopárný název Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté /Programové debaty v Československé sociální demokracii 1924-1938.
28.04.2014 21:40 |

podobné články

Chovance v čele kraje vystřídá exdůstojník Československé lidové armády Šlajs

 
Milana Chovance, hejtmana, poslance a kandidáta na ministra vnitra, v pondělí vystřídá v čele Plzeňského kraje první náměstek a bývalý důstojník Československé lidové armády Václav Šlajs (všichni ČSSD). V pátek o tom rozhodl krajský výkonný výbor ČSSD.
24.01.2014 18:25 |

podobné články

Osobnosti: Václav Šlajs (42 článků)

Malínský (ČSSD): Pro obranu republiky V. - Demonstrace, na kterou se nezapomíná

 
Stejně úderné bylo i pojmenování třetí části průvodu: JSME. Jako první se na Václavském náměstí objevili opět kováci se standartou 1918-1938.
20.08.2013 09:35 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Druhý život Edvarda Beneše V - Odkaz První republiky 2

 
Benešův odkaz tak vlastně není uzavřen. Historie jeho vzmachu je a zůstává stále otevřeným projektem tvůrčího lidského úsilí nejen jedincova, ale i doby, v níž žil a tvořil. Je tedy živou, otevřenou strukturou. A s ní i odkaz těch, které vlny zapomnění postihly až zdrcujícím způsobem.
05.06.2014 20:10 |

podobné články

Osobnosti: Edvard Beneš (156 článků)

Láska bez hranic... Tohle jsou nejslavnější Československé páry

 
Tak tomu se říká československé obrození. Nejenže spolu téměř dvacet let po rozpadu společné republiky začínají čím dál častěji spolupracovat televize, ale dohromady se dávají i české a slovenské hvězdy showbyznysu.
21.11.2011 16:50 |

podobné články

Láska bez hranic: Nejslavnější Československé páry

 
Tak tomu se říká československé obrození. Nejenže spolu téměř dvacet let po rozpadu společné republiky začínají čím dál častěji spolupracovat televize, ale dohromady se dávají i české a slovenské hvězdy showbyznysu.
21.11.2011 23:40 |

podobné články

Pozemkový úřad podává žalobu na rozhodnutí o vydání majetku Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské

 
Dne 19. 2. 2016 byla ze strany České republiky – Státního pozemkového úřadu podána žaloba, kterou se SPÚ jako organizační složka státu domáhá rozhodnutí o nevydání zemědělských nemovitostí Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské soudem a nahrazení rozhodnutí krajského pozemkového úřadu o vydání.
22.02.2016 22:20 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Pro obranu republiky I.

 
Dějinný kontext jubilejních slavností.
23.07.2013 19:10 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Pro obranu republiky III. - Místo a čas

 
Vlastním slavnostem, připravovaným do dnů 4.-6. června 1938, předcházely dva dny přípravných akcí a pořadů. A tak slavnosti, oficiálně třídenní, se staly nezapomenutelným sociálně demokratickým týdnem, který předznamenal neméně monumentálně pojatý následný X. všesokolský slet; konal se zhruba za měsíc.
06.08.2013 14:35 |

podobné články

Malínský (ČSSD): Pro obranu republiky IV. - Demonstrace, na kterou se nezapomíná

 
Pokud v dávnější minulosti pořádaly korporace nebo politické strany významnější celočeská nebo celostátní československá setkání, nemohla se obejít bez triumfálních pochodů centrem matky českých, moravských i slezských měst.
13.08.2013 18:45 |

podobné články