Článek

Karel Januška: Referendum o právním státě

 
Situace v justici je tristní. Soudní procesy připomínají hru ping-pong. Občan se nemůže spolehnout na skutečnost, že platí selský rozum.
17.07.2017 09:50 |

podobné články

Podobné články

Karel Januška: Moc soudní v právním státě

 
Každý stát potřebuje ke svému chodu soudy. Evropské, a v důsledku migrace i americké soudy vychází ze základů, které položili Římané.
29.12.2016 10:40 |

podobné články

Karel Januška: Justiční mafie

 
V našem „právním státě“ se některé civilní spory nerozhodují podle zákona, ale podle Občanského soudního řádu. Kdyby se v nemocnicích léčilo podle Nemocničního řádu, co by tomu říkali soudci?
13.03.2017 14:55 |

podobné články

Karel Januška: Petice

 
V našem „právním státě“ se některé civilní spory nerozhodují podle zákona, ale podle Občanského soudního řádu. Spravedlivý rozsudek musí být identický jak na Vsetíně tak v Karlových Varech.
18.03.2017 20:50 |

podobné články

Karel Januška: Úhel pohledu

 
V. Moravec si do svého diskusního pořadu pozval předsedu ÚS p. Rychetského. Snažil se mne utvrzovat v tom, že žiji v právním státě. Mám o tom silné pochybnosti.
20.11.2017 12:00 |

podobné články

Karel Januška: Povolební vyjednávání

 
Téměř každé politické uskupení, které se dostalo do parlamentu, mělo ve svém volebním programu termín "právní stát". Dvacet pět let se nám snaží "občané s právnickým vzděláním" namluvit, že žijeme v právním státě.
04.01.2018 15:45 |

podobné články

Karel Januška: Právní stát a spravedlnost

 
Úvaha o tom, proč není republika právním státem. Moc výkonná v každém státě je omezeně podřízená moci soudní. Panovník, král, prezident nebo diktátor respektuje moc soudní podle svých představ a cílů.
17.01.2018 16:40 |

podobné články

Karel Januška: Státní zástupci - moc z řetězu utržená

 
Úvaha nad nebezpečnou činností státních zástupců. V právním demokratickém státě je moc zákonodárná, soudní a výkonná na sobě nezávislá.
17.02.2018 17:40 |

podobné články

Karel Januška: Systémové chyby v naší justici

 
Úvaha nad televizním prohlášením ministra spravedlnosti a soudkyně vysokého soudu. Trestně stíhaný soudce je důkaz toho, že v právním státě nežijeme.
17.03.2018 19:20 |

podobné články

Karel Januška: Právní absurdistán

 
Dokud soud nerozhodne, žádný občan nesmí být v právním státě označen za trestně stíhaného. Ve spojitosti se svou funkcí se žádný soudce se nemůže dopustit trestného činu.
05.04.2018 19:50 |

podobné články

Lidé bez způsobilosti k právním úkonům nesmí být automaticky zbaveni volebního práva

 
Lidé, kteří jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, nesmí být automaticky zbaveni volebního práva. Ústavní soud ve středu veřejně vyhlásil nález v případu Jiřího Soldána, který si stěžoval, že nemohl kvůli zbavení způsobilosti k právním úkonům volit do senátu.
21.07.2010 09:50 |

podobné články

Karel Januška: Pravda a lidská práva v naší republice

 
Lidská práva budou respektována tehdy, až se soudci vrátí k právním principům, která platila v první republice.
26.11.2016 12:40 |

podobné články

Karel Januška: Lidská práva a pravda v naší republice

 
Lidská práva budou respektována tehdy, až se soudci vrátí k právním principům, které platily v první republice.
13.12.2016 15:50 |

podobné články

Karel Januška: Dopis ministru spravedlnosti

 
Ministr spravedlnosti je zodpovědný za to, aby republika byla právním státem. Pro jeho podřízené (soudce a státní zástupce) by měla být Ústava a Listina práv přímo modlitební knihou.
22.01.2017 14:30 |

podobné články

Karel Januška: Všem členům Senátu

 
Horní komoře parlamentu by stav v justici neměl být lhostejný. Senát by se měl zasadit o to, aby naše republika byla skutečně právním státem.
20.04.2017 18:30 |

podobné články

Karel Januška: Nepoučitelní poslanci

 
Stávající a bývalí poslanci by si měli uvědomit, v jakém právním marasmu žijeme. Nápravu vidím v doplnění právních předpisů zveřejněných v Otevřeném dopise.
22.07.2017 13:30 |

podobné články

Karel Januška: Jaká bude nová vláda?

 
Podle chování ministrů spravedlnosti dvou nejsilnějších stran a podle chování předsedů těchto stran, lze usuzovat o tom, zda se republika stane právním státem, nebo bude řízená skupinami stranických odborníků.
22.11.2017 15:30 |

podobné články

Karel Januška: Dopis poslancům

 
Soudy neprobíhají podle litery Ústavy. Soudní řády jsou v rozporu s Ústavou. Soudnictví má být jednou z opor právního státu. Náš stát nelze nazývat právním státem.
30.11.2017 15:40 |

podobné články

Karel Januška: Český stát v rukách justiční mafie

 
Ani volby nepřinesly naději, že se republika stane právním státem. Občané dali zřetelně najevo, jak má být stát řízený.
09.12.2017 18:00 |

podobné články

Karel Januška: Zvítězí pravda?

 
Československá republika vznikla v roce 1918. Naše Ústava je prakticky totožná s tehdejší. Příkazem, aby se soudci přesně řídili Ústavou, se staneme právním státem.
07.01.2018 15:40 |

podobné články