Článek

Březová nad Svitavou: Je třeba se zamyslet nad smyslem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 
Ačkoliv Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledal při výběrovém řízení na zhotovitele nové kanalizační sítě v Březové nad Svitavou žádné pochybení, Ministerstvo životního prostředí přesto požaduje po radnici zaplacení desetimilionové korekce. Naši redakci zajímala nejen reakce starosty Karla Adámka (Změna 2014, SNK), ale i to, jak se bude chtít radnice se zaplacením pokuty vypořádat a jaké dopady bude mít na hospodaření města. A nejen to…
13.04.2015 08:16 |

podobné články

Podobné články

Sbírka umění z Rájce nad Svitavou se představuje na výstavě v Moravské galerii

 
Sbírka umění šlechtického rodu Salm-Reifferscheidtů ze zámku Rájec nad Svitavou se představuje na výstavě v Moravské galerii v Brně. Pod názvem Aristokracie vkusu: Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ji pořádá Moravská galerie ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
07.01.2017 19:50 |

podobné články

ÚOHS zveřejnil dvě aktualizovaná stanoviska v oblasti veřejných zakázek

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil na svých internetových stránkách „Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vymezení požadavků na prokázání profesní způsobilosti dodavatele“ a rovněž „Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv“.
06.10.2016 12:50 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oznamuje Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů PressMedia a VALMONT CR

 
Dne 16. 11. 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") na základě návrhu společnosti PressMedia, spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Liběšická 1709/2, IČ 645 79 999 (dále jen „PressMedia"), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon").
19.11.2016 18:45 |

podobné články

K řádnému předání celé agendy úřadu nedošlo, povzdechl si starosta Březové nad Svitavou

 
Novým starostou Březové nad Svitavou se stal Karel Adámek (Změna 2014, SNK). Oproti svému předchůdci, který působil ve funkci šestnáct let, je v politice nováčkem. Představu o tom, čeho by chtěl dosáhnout však má. Jakou? A jak hodnotí své první koaliční vyjednávání, či první měsíce ve funkci? Co ho nejvíce překvapilo? Nejen na to odpovídal pro ParlametníListy.cz.
06.01.2015 12:42 |

podobné články

Osobnosti: Karel Nový (153 článků)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil termín Svatomartinské konference

 
I v letošním roce bude Úřad pro ochranu hospodářské soutěže organizovat tradiční Svatomartinskou konferenci, která je věnována nejnovějšímu dění v oblasti hospodářské soutěže.
02.09.2016 11:25 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Děčín narušoval svou loterijní vyhláškou hospodářskou soutěž

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím pokutu ve výši 499 000 Kč statutárnímu městu Děčín za porušení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže, který zapovídá orgánům veřejné správy zvýhodňovat určité soutěžitele. Rozhodnutí dosud není pravomocné a může být napadeno rozkladem.
08.09.2017 11:30 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Sankce za vydávání doporučených cen odtahových služeb

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil ve správním řízení zahájeném z moci úřední pokutu ve výši 276 tisíc korun Asociaci silničních a odtahových služeb, z. s., za narušení hospodářské soutěže na trhu odtahových služeb na území České republiky. Rozhodnutí již nabylo právní moci.
16.11.2017 10:25 |

podobné články

Starosta Adámek: Prosaďme společně změnu vodního zákona

 
Výzva starosty města Březová nad Svitavou obcím, na jejichž katastrálním území se nachází podzemní zdroj pitné vody…
23.04.2015 19:16 |

podobné články

Starosta Adámek: Voda. Byznys, který se obcí netýká

 
Březová nad Svitavou není významná svou rozlohou nebo výrazně slavnou historií. Její pravý význam a poklad se nachází hluboko pod zemí. Prameniště podzemní pitné vody.
25.12.2015 11:40 |

podobné články

Vláda navrhla do čela Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje

 
Vláda na svém dnešním jednání pověřila předsedu vlády, aby navrhl jejím jménem prezidentu republiky jmenovat Petra Rafaje na druhé funkční období předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to s účinností od 9. července 2015.
25.05.2015 14:21 |

podobné články

Osobnosti: Petr Rafaj (181 článků)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Obec Hudlice dostala pokutu za zadání zakázky bez schválení zastupitelstvem

 
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad podaný obcí Hudlice a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Úřadu co do spáchání správního deliktu. Posoudil však odlišně závažnost jeho následků a uloženou pokutu snížil na 300 tisíc korun.
03.07.2016 07:40 |

podobné články

Osobnosti: Petr Rafaj (181 článků)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posiluje spolupráci se slovenským protějškem

 
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj a předseda Úradu pre verejné obstarávanie Slovenské republiky Miroslav Hlivák dnes v Brně podepsali memorandum o spolupráci.
26.01.2018 21:00 |

podobné články

Osobnosti: Petr Rafaj (181 článků)

V domě v Březové nad Svitavou v noci hořelo

 
Plameny zachvátily ráno bytový dům v Březové nad Svitavou. Z patnácti lidí se tak stali bezdomovci, obec jim proto musela najít náhradní ubytovaní.
07.07.2010 19:00 |

podobné články

Neštěstí! Na Blanensku smetl vlak dva lidi, šli po kolejích

 
Dva lidé zemřeli po srážce s nákladním vlakem na kolejích mezi Doubravicí nad Svitavou a Skalicí nad Svitavou na Blanensku. Nehoda se stala v pátek po půl jedenácté večer.
30.11.2013 11:10 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Sankce přes milion za opakované neoprávněné použití jednacích řízení bez uveřejnění

 
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zamítl rozklad podaný Generálním finančním ředitelstvím a potvrdil prvostupňové rozhodnutí, v němž byla zadavateli uložena pokuta ve výši 1,3 milionu korun za správní delikty, jichž se dopustil při uzavření smluv ve 14 veřejných zakázkách souvisejících s vývojem a aktualizací softwarového programu pro výuku a testování znalostí pracovníků (TaxTest) a softwarové knihovny (KONZULTANT) zadávaných v jednotlivých jednacích řízeních bez uveřejnění (JŘBU), aniž by pro tento typ zadávacího řízení byly splněny podmínky stanovené zákonem. Postup zadavatele mohl v každém jednotlivém případě podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.
13.10.2016 12:30 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže reaguje na kampaň proti rozhodování o bezpředmětnosti. Jaký je skutečný záměr? Efektivita nebo zdržování?

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zpracoval podrobnější analýzu, která vyvrací ničím nepodložené účelové dezinterpretace starého i nového zákona o zadávání veřejných zakázek a doporučení Nadačního fondu proti korupci (NFPK) k jeho změně. V prvé řadě je třeba podotknout, že s konstruktivní diskuzí o znění zákona mohl NFPK přijít dříve, a to v době, kdy byl připravovaný zákon veřejně diskutován. Námitky mohl NFPK vznést i prostřednictvím Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, jejímž členem je i zástupce NFPK. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí znění připravovaného zákona opakovaně projednávala například dne 22. 6. 2015 a 8. 9. 2015.[1]
06.05.2017 15:40 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Upozornění na blížící se termín pro poskytnutí informací o veřejných podporách vyplacených v loňském roce

 
Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2017 informace o výši poskytnuté (tj. vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2016.
02.02.2017 13:05 |

podobné články

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Pokuta pro CHAPS byla snížena, porušil jen národní právo

 
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj změnil rozhodnutí o zneužití dominantního postavení společnosti CHAPS spol. s r. o. na trhu s aktualizovanými daty o jízdních řádech a snížil sankci uloženou v prvním stupni na výsledných 1 080 000 Kč.
23.01.2018 14:00 |

podobné články

Osobnosti: Petr Rafaj (181 článků)

Liberec: Vyjádření k pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil Statutárnímu městu Liberec pokutu ve výši 6,55 milionu korun za zakázky související s MS v lyžování 2009.
30.05.2011 18:55 |

podobné články